Projektā “EXPLORE+” rada metodiskos materiālus un kursu skolotājiem

Attēlā: “Erasmus+” projekta “EXPLORE+” partneru tikšanās pieredzes apmaiņas vizītē Cēsīs 2022. gada aprīlī (foto no personīgā arhīva).

Laikā no 2021. gada jūnija līdz 2023. gada maijam eTwinning vēstnieks Oskars Kaulēns no Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas kopā ar partneriem no Latvijas, Vācijas, Portugāles un Rumānijas piedalījās starptautiskā “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektā “EXPLORE+ creative explorations of curiosity for innovative transdisciplinary, STEAM and social learning”. Šajā projektā kā sadarbības partneris no Latvijas piedalījās arī Cēsu novada pašvaldība, ko pārstāvēja Cēsīs topošais Kosmosa izziņas centrs.

Par projektu

Projekta mērķis bija iepazīt dažādu valstu un izglītības organizāciju pieredzi dabaszinātņu un mākslas priekšmetu radošai un integrētai mācīšanai. Projekta ietvaros tika organizētas pieredzes apmaiņas vizītes vairākās Eiropas pilsētās, kas bija pieteikušas savu kandidatūru Eiropas kultūras galvaspilsētas titula saņemšanai, piemēram, Kemnicā (Vācijā), Faro (Portugālē), Cēsīs (Latvijā) un Timišoarā (Rumānijā). Pieredzes vizīšu laikā projekta dalībnieki iepazina un praktiski izmēģināja dažādas metodes un pieejas, ko var izmantot skolēnu zinātkāres veicināšanai un motivēšanai apgūt dabaszinātnes, integrējot to apgūšanas procesā ar mākslu un radošumu saistītas mācību aktivitātes.

Metodiskie materiāli skolotājiem

Projekta ietvaros ir izveidoti vairāki metodiskie materiāli dažādu mācību priekšmetu skolotājiem, ko viņi var izmantot sava mācību procesa pilnveidošanai un dažādošanai. Tā, piemēram, ir tapis “Rīku komplekts zinātkārei un uz radošumu balstītām mācībām”, kurā ir apkopoti vairāku izglītības un kultūras organizāciju labās prakses piemēri un mācību nodarbību plāni izmantošanai darbā ar skolēniem. Šis materiāls skolotājiem ir pieejams vairākās valodās, arī latviešu valodā, un digitāli tam var piekļūt ikviens interesents.

Profesionālās pilnveides kurss skolotājiem

Lai nodrošinātu skolotājiem papildu mācīšanās iespējas, projekta “EXPLORE+” ietvaros ir tapis arī skolotāju profesionālās pilnveides kurss, kura ietvaros skolotāji pašvadīti var apgūt un izmēģināt dažādas metodes un paņēmienus dabaszinātņu un mākslas jomas integrētai mācīšanai. Metodisko rīku komplektam un tiešsaistes kursam pēc projekta noslēguma būs iespēja piekļūt “EXPLORE+” tīmekļvietnē: www.exploreplus.eu/explore-plus. Tajā ir atrodama arī cita noderīga informācija par projekta mērķiem un īstenotajām aktivitātēm.

Kā norāda O. Kaulēns, “Erasmus+” projekti ir lieliska iespēja satikt ne vien dažādu valstu un jomu profesionāļus un mācīties no viņu pārstāvēto organizāciju pieredzes, bet arī veidot jaunus kontaktus un attīstīt ilgtermiņa sadarbības idejas, kas var rezultēties jaunos skolēnu un skolotāju sadarbības projektos reģionālā un starptautiskā mērogā. Pieredzes apmaiņas vizīšu laikā O. Kaulēns iepazīstināja “Erasmus+” projekta partnerus arī ar savu pieredzi eTwinning tiešsaistes projektu izmantošanā skolā, lai popularizētu Latvijas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas labās prakses piemērus.

Dalīties
Translate »