Pieredzējušos eTwinning projektu īstenotājus aicina kļūt par vēstniekiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros aicina pieredzējušus eTwinning projektu īstenotājus pieteikties atlasei, lai kļūtu par Latvijas eTwinning vēstniekiem. Vēstnieku mērķis ir popularizēt eTwinning ideju un izplatīt eTwinning platformā īstenoto projektu labās prakses piemērus. Mācību gada laikā Latvijā paredzēts darboties 20 – 25 eTwinning vēstniekiem.

Pieteikšanās notiek elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē! Pieteikšanās termiņš: 2022.gada 22.maijam (plkst. 23:59).

Pirms aizpildīt anketu, aicinām rūpīgi iepazīties ar pieteikšanās noteikumiem:
Latvijas eTwinning vēstnieku darbības nolikums.

Ieskaties video vai prezentāciju (PDF), kāpēc kļūt par eTwinning vēstnieku!

Par eTwinning vēstnieku var kļūt persona, kas atbilst šādiem kritērijiem:

 • augsta motivācija darboties kā vēstniekam;
 • ne mazāka kā 2 (divi) eTwinning platformā īstenoti projekti;
 • darba pieredze pedagoģijas jomā ne mazāka kā 2 (divi) akadēmiskie gadi;
 • labas prasmes lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
 • labas latviešu valodas un vismaz vienas oficiālās Eiropas Savienības valodas zināšanas;
 • augsta īstenoto eTwinning projektu kvalitāte un iegūtās balvas;
 • pieredze pedagogu profesionālās pilnveides organizēšanā tiek uzskatīta kā priekšrocība.

eTwinning vēstnieks veic šādas funkcijas:

 • organizē informatīvos pasākumus par eTwinning;
 • vada nodarbības JSPA organizētajos informatīvajos pasākumos par eTwinning, par to slēdzot atsevišķu līgumu ar aģentūru;
 • apzina potenciālos eTwinning projektu īstenotājus un rosina viņus veidot projektus, nepieciešamības gadījumā sniedzot konsultācijas;
 • popularizē eTwinning piedāvātās iespējas, atbild uz izglītības darbinieku jautājumiem;
 • nepieciešamības gadījumā piedalās eTwinning popularizēšanas pasākumu organizēšanā savā novadā, pilsētā, kā arī piedalās eTwinning pasākumos citās vietās Latvijā;
 • izplata JSPA sagatavoto informāciju izglītības jomā strādājošajiem (piemēram, izvietojot plakātus skolā, izsūtot e-pastus listēm, ievietojot informāciju savas iestādes tīmekļa vietnē, pārsūtot ziņu lapas sava reģiona skolotājiem u.tml.), ņemot vērē noteiktās eTwinning vizuālās vadlīnijas;
 • sniedzot informāciju par eTwinning (piemēram, veidojot izdales materiālus un informatīvos materiālus – prezentācijas, darba lapas utt.), atsaucas uz eTwinning, JSPA un programmu Erasmus+, kā arī ņem vērā eTwinning noteiktās vizuālās vadlīnijas;
 • piedalās JSPA vai trešo personu organizētos pasākumos, kas paredzēti Vēstniekiem vai atbilst Vēstnieka vajadzībām, par to slēdzot atsevišķu līgumu ar aģentūru;
 • sniedz JSPA informāciju, par darbību un aktivitātēm, kas saistītas ar eTwinning popularizēšanu, rakstot uz info@etwinning.lv;
 • sadarbojas ar citiem eTwinning Vēstniekiem;
 • saņem JSPA konsultācijas par eTwinning jautājumiem;
 • informē JSPA par izmaiņām izglītības sistēmā, kas varētu ietekmēt eTwinning darbību;
 • sniedz ieteikumus eTwinning darbības uzlabošanai un pilnveidošanai.

Pieteikumi tiek izvērtēti piecu darba dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām, un rezultāti tiks paziņoti katram kandidātam personīgi, kā arī publicēti www.etwinning.lv tīmekļa vietnē.

Attēla autors un avots: Fauxels  publicēts Pexels.com (Creative Commons licence)

 

Dalīties
Translate »