Olaines pirmsskolas izglītības iestādes dalās pieredzē, zināšanās un metodiskajos materiālos

2023. gada 3. maijā pirmsskolas izglītības iestādē “Magonīte” noritēja seminārs pirmsskolas pedagogiem “Olaines novada pirmsskolas pedagogu pieredzes apmaiņa eTwinning sadarbības projektos”.

Šajā mācību gadā Olaines novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi iesaistījās eTwinning sadarbības projektos un, attālināti tiekoties ar citām Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm, izveidoja kopīgus projektus pirmsskolas vecuma bērniem, kuros kopā ar bērniem darbojoties apguva jaunas zināšanas, veidoja jaunas prasmes un pieredzi.

Projekta ietvaros piecas Olaines novada pirmsskolas grupas sadarbojās ar Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm no Jelgavas novada, Gulbenes novada, Kuldīgas, Rēzeknes, Daugavpils, Viļāniem, Liepājas, Saldus, Ugāles, Rankas. Viena grupa darbojās starptautiskā projektā, sadarbojoties ar pirmsskolas un sākumskolas skolotājiem no Rumānijas un Serbijas.

Semināra norise

Semināra laikā par eTwinning projektu iespējām pirmsskolas izglītībā stāstīja eTwinning pedagoģijas eksperte Liene Millere.

Katra grupiņa kopā ar bērniem gan pētīja savu tēmu, gan izspēlēja teātri, gan radīja jaunas lietas vai rotaļas. Projekta laikā tika izveidoti digitāli mācību materiāli, metodiskie materiāli, jaunas sporta aktivitātes, mūzikas instrumenti no otrreizējās pārstrādes materiāliem, pašu radīta pasaku grāmata, gan digitālā, gan papīra formātā. Projekta laikā sadarbības grupas dalījās pieredzē ar sadarbības pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem, attīstīja digitālās iemaņas izmantojot dažādus digitālos rīkus, organizēja bērnu kopīgas tikšanās “Zoom” platformā, kā arī visu projekta laikā izveidoto materiālu ievietoja eTwinning e-vidē.

Semināra laikā skolotāji dalījās ne tikai ar to kas izdevies labi katrā no projektiem, bet arī minēja problēmas ar kurām saskārušies un kā tās risinājuši. Lūk dažas atziņas no skolotājiem:

  • “Regulāra komunikācija projekta partneru starpā ir projekta veiksmes atslēga.”
  • “Pat tad, ja ir izrunāti uzdevumi, gadīsies, ka kolēģi uzdevumus izpildīs citādi nekā esi iedomājies.”
  • “Partneri mēdz pazust nebrīdinot, tāpēc svarīgi, ka ir vairāki projekta partneri, kas ir gatavi pielāgoties un mainīt projekta plānu, ja tas nepieciešams.”
  • “Ir daudz vieglāk darboties, ja tu projektā no savas iestādes neesi viens pats.”
  • “Reizēm mēs citu valstu skolotājus “uzceļam uz pjedestāla”, par zemu novērtējot paši sevi. Arī citās valstīs strādā tieši tādi paši skolotāji kā pie mums un arī viņiem kaut kas nesanāk un arī viņi kaut ko nezina.”
  • “Bērniem ļoti patīk tiešsaistes satikšanās ar citu bērnu dārzu bērniem. Tās viņus iedvesmo darboties aktīvāk.”

Paldies skolotājiem par degsmi un dalību projektos, paldies pirmsskolas izglītības iestāžu vadībai par atbalstu skolotājiem!

 

Informāciju sagatavoja: Agnese Zeimane, Olaines novada pašvaldības pirmsskolas izglītības speciālists (papildinājums no Lienes Milleres).

Foto: Agnese Zeimane, publicēta olaine.lv.

Dalīties
Translate »