Noslēgušās mācības par skolēnu iesaisti projektu plānošanā

Decembra sākumā noslēdzās eTwinning mācības, kurās piedalījās 12 Latvijas skolu pārstāvji (skolotājs un divi skolēni). Skolēnu iesaiste ir svarīga eTwinning projektu sastāvdaļa, tāpēc šajās mācībās īpaša uzmanība bija veltīta tieši skolēnu projektu ideju plānošanai un sadarbībai, bet skolotāji  mācījās veidus, kā atbalstīt skolēnus viņu mērķu īstenošanā.

Mācību pirmā diena

Jau no paša sākuma šīs mācības bija piepildītas ar aktivitātēm, kas mudināja dalībniekus iepazīties, satuvināties un  apdomāt dažādas projektu idejas. Lielāko daļu laika, skolēni un skolotāji strādāja atsevišķi. Kamēr skolēni ar neformālās izglītības treneri Ievu Grundšteini izspēlēja dažādas spēles un veica aktivitātes, skolotāji strādāja Lienes Milleres vadībā.

Spēle ir labs veids kā ātri iepazīt topošos projektu partnerus. Tieši šādā veidā klātesošie 7. un 8. klases skolēni iepazina viens otru, lai veidotu projektu komandas. Spēles palīdzēja saskatīt kopīgās intereses un vēlmes, sniedza iespēju ieraudzīt otra cilvēka personību. Jau pēc pirmajām stundām bija izveidojušās sešas projektu komandas, kuras tālāk ķērās pie kopīgu projekta ideju meklēšanas.

Tikmēr skolotāji izmēģināja dažādas lomu spēles un reflektēja par savu pieredzi atbalsta sniegšanā skolēniem. Mazās darba grupas iepazina un sajuta atšķirību starp autoratīvu  un atbalstošu pieeju īstenojot projektus. Pēc tam skolotājiem bija jāveic viens no grūtākajiem uzdevumiem – jāvēro skolēnu darbs bez iejaukšanās. Īsā uzdevuma laikā klātesošie skolotāji varēja uzzināt daudz ko jaunu par sevi, savu raksturu un atbalstīšanas stilu un saviem skolēniem.

Dienas noslēgumā skolēni jau aktīvi ķērās pie projekta ideju plānošanas.

Mācību otrā diena

Otrā diena sākās ar skolēnu projektu  plānu uzlabošanu,  un šoreiz procesā iesaistījās arī skolotāji, palīdzot projektus savienot ar mācību saturu un pedagoģiskajiem mērķiem. Sākotnēji skolēni iepazīstināja savus skolotājus ar paveikto, bet skolotājiem bija iespēja komentēt un papildināt dažus aspektus, saglabājot oriģinālo skolēnu ideju.

Mācību noslēgumā vien atlika apgūt projekta vērtēšanas kritērijus un idejas prezentēt visiem klātesošajiem. Savās prezentācijās skolēni izpaudās radoši, gan viedojot īsas filmiņas, gan rādot iestudētas etīdes.  Kopumā viss noritēja veiksmīgi un uz mājām devās sešas jaunas projektu komandas, kuru veikumu jau drīzumā varēsim redzēt projektu veidolā.

Dalīties
Translate »