Noslēdzies trešais ikgadējais eTwinning pirmsskolas izglītības mēnesis

No 17. janvāra līdz 19. februārim jau trešo gadu norisinājās eTwinning pirmsskolas mēnesis, kura ietvarā pirmsskolas izglītības iestāžu pārstāvjiem piedāvā iespēju pilnveidot savas zināšanas par aktuāliem tematiem un apgūst projektu metodi. Šogad pirmsskolas mēneša tēma bija runas un lasītprasmes attīstība. Visi mēneša laikā publicētie materiāli un vebināru ieraksti ir pieejami eTwinning mājas lapā un sociālajos medijos.

Bērnu runas attīstība un lasītprasme

Vebinārā 17. janvārī attīstības psiholoģijas doktore Guna Svence sniedza plašu izklāstu par bērnu runas attīstību pirmsskolas vecumā. Kā Svence informēja, runas un valodas attīstība ir mērķtiecīgs process, kuru sekmē socializācija, tāpēc darbs jāiegulda ne tikai pirmsskolu darbiniekiem, bet arī ģimenēm. Par to, kā praktiski veicināt šīs prasmes attīstību var dzirdēt gan Svences vebinārā, gan projektu pieredzes vebinārā.

eTwinning projekti ir veids, kā iegūt zināšanas jaunā, interaktīvā veidā. Projekts veicina dažādu kompetenču attīstību un to pielietojumu reālās dzīves situācijās. No iespējas dažādot mācību procesu ieguvēji ir gan skolēni, gan skolotāji. Savā pieredzē par starptautisku un nacionālu projektu plānošanu 23. janvāra vakarā runāja trīs pirmsksolu pārstāves. Viņu prezentācijas ne tikai iepažistināja ar projektiem, bet fokusējās arī uz to, kā šajos projektos tika veicināta lasītprasmes apguve.

Vebināru ieraksti no iepriekšējiem gadiem

  • Vebinārs “eTwinning nacionālo un starptautisko sadarbības projektu pieredze pirmsskolās”. Vada: Dita Holla (Alūksnes pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”), Kristīne Salīte (Ludzas novada Blontu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde) un Anna Baltrūne (Daugavpils 21. pirmsskolas izglītības iestāde).
  • Vebinārs “eTwinning sadarbības projektu pieredze pirmsskolās”. Vada: Ilze Veidmane (eTwinning vēstniece, Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” metodiķe), Mārīte Petrovska (Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Salaspils 1.pirmsskola” skolotāja), Evija Šāvēja (eTwinning vēstniece, Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskolas metodiķe) un Kristīna Bernāne (eTwinning vēstniece, Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes “Mežmaliņa” vadītāja).

Projektu plānošana

Lai palīdzētu pedagogiem veiksmīgāk uzsākt projektu plānošanu un ieviešanu savās izglītības iestādēs, pirmsskolas mēneša piedāvājumā bija arī klātienes apmācības, projektu partneru tirdziņš, lai atrastu starptautiskus partnerus, kā arī starptautIsks kurss par projektu īstenošanu. eTwinning Latvijas sociālajos medijos pieejamas projektu idejas un labās prakses piemēri, kurus pedagogi var izmantot, pārveidot un īstenot savās izglītības iestādēs.

Pirmsskolas mēneša laikā reģistrēti vairāk kā 40 nacionāli un starptautiski projekti, kuri tiks īstenoti Latvijas izglītības iestādēs. Zināšanas pilveidojuši 1200 Latvijas un ārzemju pedagogi piecos profesionālās kompetences pilveides pasākumos un vebināros.

Noderīgi materiāli projektu plānošanai

 

Attēla autors: Yan Krukau no Pexels.com

Dalīties
Translate »