Latvijas pedagoģijas studenti piedalīsies eTwinning projektā

2024. gada 4.-6. aprīlī Marseļā notika seminārs “Inovatīvi projekti skolotāju izglītībā” Eiropas augstskolu pasniedzējiem. Šajā seminārā piedalījās 80 dalībnieki no 14 dažādām valstīm: Austrijas, Bulgārijas, Čehijas, Vācijas, Somijas, Francijas, Itālijas, Latvijas, Libānas, Melnkalnes, Polijas, Moldovas Republikas, Serbijas un Slovākijas. Tie ir pasniedzēji, kas ir iesaistījušies eTwinning – Eiropas skolu sadarbības tīklā –, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā. Semināru no Baltijas valstīm pārstāvēja divi dalībnieki: eTwinning vēstniece, RTU Liepāja pasniedzēja Daiga Straupeniece un DU pasniedzēja Eridiana Oļehnoviča. Šī semināra mērķis bija dot iespēju skolotāju mācībspēkiem sanākt kopā, atklāt eTwinning darbību un projektu iespējas saviem studentiem – topošajiem skolotājiem.

eTwinning projekts augstskolā

Pateicoties šim pasākumam, tika izveidoti vairāki projekti. Viens no tiem ir eTwinning projekts “Mantojuma apvāršņi: kultūrainavu izpēte” (Heritage Horizons: Exploring Cultural Landscapes), kuru realizēs 3 pasniedzēji no 3 valstīm: no Latvijas, Francijas un Vācijas. Projekta laikā plānots, ka studenti iepazīstinās cits citu ar savas valsts kultūras vērtībām literatūrā, kino, mūzikā, arhitektūrā un mākslā, piedalīsies diskusijās un veidos kopīgas prezentācijas un darbus. Studentu iesaistīšanās eTwinning attīstīs dažādas profesionālās prasmes. Studenti praktiski iepazīs projektu metodi, apgūs dažādus informācijas tehnoloģiju rīkus, nostiprinās valodu prasmes, kā arī novērtēs mācību pieredzi dažādās augstskolās. Projektu īstenošana studiju laikā notiek tiešsaistē, tā ir pieredze, kuru studenti varēs turpināt tālāk savās skolās.

eTwinning projekta realizācija RTU Liepāja notiks pirmoreiz. Līdz šim ir veiksmīgi realizēti eTwinning projekti skolu sadarbības tīklā, pārstāvot Liepājas Raiņa vidusskolu un saņemot kvalitātes sertifikātus par vairākiem projektiem, piem., “Valsts pamatvērtība – valoda”, “Viena zeme, vieni ļaudis, nav vienāda valodiņa”, savukārt projekts “Literatūras detektīvi” tika izvirzīts uz finālu “eTwinning Nacionālā balva 2023”. Arī pašlaik notiek aktīva darbība starptautiskā projektā “Krāsainās pasakas”, kurā skolēni, iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa literārajām pasakām, rada savas krāsainās pasakas, pēc tam tās radoši atainojot mākslas jomā.

eTwinning projektu integrācija skolotāju izglītībā noteikti veicinās dažādu augstskolu sadarbības projektus.

eTwinning vēstniece, RTU Liepāja pasniedzēja, Liepājas Raiņa vidusskolas skolotāja Daiga Straupeniece

Dalīties
Translate »