Latvijas eTwinning vēstnieki piedalās mācībās Igaunijā

No 11. līdz 13. maijam eTwinning vēstnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Somijas tikās gadskārtējā seminārā, kas šoreiz norisinājās Tallinā, Igaunijā. Trīs dienu garumā vēstnieki apmainījās pieredzēm, apmeklēja Gustava Ādolfa ģimnāziju, kā arī plānoja kopīgas nākotnes sadarbības.

Iepazīšanās un grupu darbi

Pirmajā semināra dienā vēstnieki iepazinās viens ar otru un piedalījās grupu darbos, pildīja dažādus radošus uzdevumus, kuros nācās izmantot gan mākslīgo intelektu, gan savu attapību. Gan vēstnieki, gan eTwinning nacionālo atbalsta dienestu pārstāvi kopīgi mēģināja atpazīt mākslīgā intelekta (MI) radītos attēlus no cilvēku radītajiem, veidoja dzeju izmantojot MI un pildīja āķīgus uzdevumus par autortiesībām.

Izglītības sistēmas un izaicinājumi Baltijas valstīs un Somijā

Otrajā semināra dienā vēstnieki no Somijas, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas prezentēja aktualitātes izglītībā un lielākos izaicinājumus. Izrādās visiem kopīgie izaicinājumi skar skolēnu un pedagogu labbūtību (gan fizisko, gan mentālo veselību), iekļaušanu un socializēšanos. Aktuāls visās valstīs protams ir mākslīgais intelekts izglītībā un sociāli emocionālās mācīšanās nozīmes pieaugums visos vecumposmos, īpaši atgriežoties mācībās klātienē pēc Covid-19 pandēmijas. Sekojot līdz ģeopolitiskajiem notikumiem pasaulē, vairākās valstīs (Latvijā un Lietuvā) skolās aktualizēts arī drošības un civilās aizsardzības jautājums.

Igaunijas izglītības (mācīšanās un mācīšanas) ietvars

Viena no semināra tēmām bija iepazīšanās ar Igaunijas izglītības mācīšanās un mācīšanas ietvaru (Teaching and learning framework), kura mērķis ir veidot mācību vidi un organizācijas kultūru, kas atbalsta pilnveidi un veselību, ir droša un vērsta uz sadarbību. Ekspertu un skolotāju radītais ietvars paredzēts efektīvas mācīšanās atbalstam, lai palīdzētu gan sagatavot, gan vadīt mācību procesu. Ietvarā ir 5 virzieni:

  1. efektīva mācīšanās un motivācija;
  2. mentālā veselība;
  3. fiziskā veselība;
  4. digitālā kompetence;
  5. autortiesības un personas datu aizsardzība.

Katrā virzienā pedagogiem pieejami resursi, kas palīdz to ieviest mācību procesā.

Vizīte Gustava Ādolfa ģimnāzijā

Vislielāko vēstnieku uzmanību un sajūsmu izpelnījās vizīte Gustava Ādolfa ģimnāzijā, kuras laikā bija iespēja ne tikai apskatīt skolas telpas, bet arī nedaudz gūt ieskatu mācību stundu organizēšanā, kā arī pašiem piedalīties nodarbībās. Skola izvietota Padomju laika ēkā, kas pārveidota līdz nepazīšanai un katrs stūrītis skolā ir pārdomāts līdz detaļām.

Skaidri redzams, ka igauņi nopietni uztver atbildības dalīšanu gan skolēnu, gan skolotāju starpā. Skolēniem tiek uzticēti dažādi pienākumi, piemēram, IKT atbildīgie, kas atbild par portatīvajiem datoriem, kas izvietoti katrā stāvā un brīvi pieejami katram skola skolēnam. Interesanti, ka skolā (sākumskolas posmā) ārpus mācību procesa nav atļauts izmantot mobilos telefonus. Tā vietā katrā stāvā pieejams plašs dažādu aktivitāšu klāsts – spēles, šahs, lego, klinšu siena, kur enerģiju var izlikt aktīvākie, grāmatu stūrīši un pat milzu klavieres, kuras spēlē, lēkājot pa taustiņiem. Skolas telpas iekārtotas ekonomiski un taupot resursus – ikdienas ēdamzāle ierīkota plašā un gaišā ātrijā, ko dažos mirkļos iespējams pārveidot par skolas svinību zāli ar skatuvi.

Skolas telpās vakaros darbojas mūzikas skola, tāpēc vairākās klasēs izvietoti mūzikas instrumenti, kā skolā pieejamas veselas trīs ērģeles. Arī paša mācību procesa  ietvaros katrs sākumskolas skolēns apgūst kādu mūzikas instrumentu, kā arī netiek aizmirsts par mazās motorikas trenēšanu mājturības un tehnoloģiju stundās. Skolēni savus darbus ne tikai izstāda skolas telpās, bet arī dažādās sociālo mediju platformām. Arī skolotāju istaba ir plaša un tās sienu rotā ierāmēts skolas rekonstrukcijas plāns, kurā ik pa brīdim parādās jaunas idejas. Skolā izbūvēta arī āra klase uz jumta (ar mazdārziņiem), skriešanas celiņš, kā arī jau sākta observatorijas izbūve. Jāpiebilst, ka šī skola ir pilnībā valsts finansēta un tajā mācīties var jebkurš, kas dzīvo attiecīgajā Tallinas rajonā.

Kā jau igauņiem pienākas, tehnoloģijām ir svarīga loma arī šajā skolā. Datorika nav atsevišķs priekšmets, bet tiek integrēta visos mācību priekšmetos jau no pirmās klases – skolēni programmē, rada saturu, apgūst rīkus utt. Skolā pieejama IT klase, kurā ir ne tikai tehniskais personāls, bet arī tehnoloģiju mentors, kurš palīdz mācību saturam pielāgot dažādus IKT rīkus. Arī skolēni aktīvi piedalās mācību procesā un palīdz rīkus un tehnoloģijas apgūt skolotājiem. Pārsteidzoši, ka gandrīz visi satiktie sākumskolas skolēni ar mums brīvi sarunājās angļu valodā. Nav brīnums, ka Igaunija PISA pasaules rezultātos ir pirmajās vietās.

Virtuālā tūre pa skolu: https://youtu.be/arxJFmHEb8A.

Noslēgumā vēstnieki grupās diskutēja par dažādiem jautājumiem – kā Eiropas skolu sadarbības tīklā iesaistīt jaunus skolotājus; kā Igaunijas mācīšanās ietvaru integrēt eTwinning projektos; kādu atbalstu vēstnieki sagaida no Nacionālajiem atbalsta dienestiem; kā motivēt skolotājus darboties eTwinning.

Actionbound spēle pa vecpilsētas ielām

Pēc skolas vizītes vēstnieki dzīvē izmēģināja Actionbound lietotni, izspēlējot spēli Tallinas vecpilsētas ielās. Izmantojot lietotni, spēles dalībniekiem jāatbild uz dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar Tallinu, pārvietojoties no vienas vietas uz citu. Šāda veida spēli katrs var arī pats izveidot un izspēlēt kopā ar ģimeni vai skolēniem.

Sadarbības plānošana

Trešajā, noslēdzošajā semināra dienā vēstnieki sadalījās interešu grupās un plānoja turpmāku starpvalstu sadarbību. Daži vēstnieki plāno organizēt kopīgus vebinārus vai publikācijas mēdijiem, citi plāno kopīgi īstenot starptautiskus sadarbības projektus, kuros iesaistīt nepieredzējušos skolotājus, informatīvos materiālus un vēl citi plānoja izglītojošas spēles, kuras vēlāk varēs izmantot eTwinning projektos un profesionālās pilnveides pasākumos.

Visu valstu eTwinning vēstnieki pozitīvi novērtē katru šādu starptautisku tikšanos, jo tā rada iespēju sadarbībai, ne tikai eTwinning, bet arī “Erasmus+” un citu projektu kontekstā. Nākamgad šāds seminārs plānots Lietuvā.

Dalīties
Translate »