Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pieredze eTwinning projekta īstenošanā

Skolēni klasē ar diplomiem rokās

Šajā 2022./2023. mācību gada laikā Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 7.a klases skolēni piedalījās eTwinning projektā “School lunches in different countries” (“Skolas pusdienas dažādās valstīs”). Projekts sākās decembrī un beidzās marta mēnesī.  Šajā projektā darbojās divu valstu komandas: divas skolas no Latvijas (Krāslavas Varavīksnes vidusskola un Talsu Valsts ģimnāzija, projekta īstenotāja Sandra Salceviča) un divas skolas no Moldovas. Mūsu kopīgās tēmas: veselīgs dzīvesveids un ēdiens (sastāvdaļas, gatavošana, tradicionālais ēdiens, receptes).

Projektā mēs strādājām kopā ar bioloģijas, sociālo zinību, dizaina un tehnoloģijas skolotājiem, kuri palīdzēja mums sasniegt mūsu projekta mērķus:

 • angļu valodas apguve ar prieku;
 • angļu valodas klausīšanās, runāšanas , lasīšanas un rakstīšanas prasmju attīstīšana;
 • zināšanu bagātināšana par Eiropas valodu daudzveidību;
 • Web 2.0 rīku izmantošana;
 • gadsimta prasmju attīstīšana;
 • draudzība ar partnerskolām.

Projekta laikā skolēni attīstīja kritiskās domāšanas prasmes, uzlaboja digitālas prasmes un iepazina citas valsts kultūru. Skolēniem bija iespēja sevi prezentēt, strādāt un rakstīt uz Padlet sienas. Katru dienu projekta dalībnieki fotografēja un angļu valodā rakstīja par savām pusdienām skolā. Jaunāko klašu skolēni zīmēja skolas pusdienas. Mēs sagatavojām prezentāciju par mūsu skolu un februāra beigās balsojām par visinteresantākajām, visgaršīgākajām skolas pusdienām. Visbeidzot martā skolēniem bija iespēja tiešsaistes tikšanās laikā satikt skolēnus no partnerskolām Moldovā.

Projekta rezultātā tapa elektroniska grāmata par skolu, projekta dalībniekiem, par dalībnieku vislabākajām, garšīgākajām un veselīgākajām pusdienām skolā, par tradicionālajiem ēdieniem un receptēm. Projekta noslēgumā 7.a klases skolēni veica aptauju un dalījās savās pārdomās par projektu. Visas atbildes caurstrāvoja doma turpināt darbu nākošajā starptautiskajā projektā. Mums priekšā vēl ir daudz darba, bet darīsim to ar prieku.

Skolā noformēts stends “eTwinning mūsu skolā”, kur mēs izvietojām informāciju par mūsu starptautisko projektu un arī rakstījām par projektu skolas tīmekļa vietnē www.varaviksne.lv.

Šis projekts tika īstenots tiešsaistes kursa ietvarā par starptautisko projektu plānošanu un īstenošanu. Tiešsaistes kurss notika angļu valodā sadarbībā ar skolotājiem no Moldovas un Igaunijas. Tiešsaistes kursā skolotājiem bija iespēja uzzināt:

 • kas ir projekta metode un kā to izmantot mācību procesā skolā?
 • kā plānot, īstenot un izvērtēt eTwinning projektu?
 • kāpēc ir svarīgi īstenot starptautiskas sadarbības projektus?
 • kā iesaistīt skolēnus projekta plānošanā un izvērtēšanā?
 • kā organizēt sadarbību tiešsaistē?
 • kādus IKT rīkus izmantot attālinātai projekta plānošanai, īstenošanai un izvērtēšanai?

Pieredzes stāsta autore: Krāslavas Varavīksnes vidusskolas angļu valodas skolotāja Jeļena Kļimova.

Dalīties
Translate »