Kā eTwinning var uzlabot skolēnu un skolotāju labbūtību?

Mūsdienu kompleksajā pasaulē tehnoloģiju loma izglītībā kļūst arvien nozīmīgāka. Pēdējā gada laikā arvien vairāk runājam par jaunāko tehnoloģiju jomā – mākslīgo intelektu, kā arī cenšamies to savienot ar eTwinning prioritātēm un 2024. gada tēmu “Labbūtība izglītības iestādēs”. Mēs eTwinning nacionālajā atbalsta dienestā zinām, ka eTwinning ir vairāk nekā tikai papildus darbs un platforma projektiem, dažus no šiem ieguvumiem vēlējāmies atspoguļot šajā rakstā.

Ko sniedz eTwinning?

eTwinning ir skolu sadarbības tīkls, kas veicina sadarbību starp skolām Eiropā un ārpus tās, izmantojot tiešsaistes platofrmu kā vietu, kur veidot sadarbības projektus, meklēt domubiedrus un pilnveidotos profesionāli. Lai gan eTwinning galvenais mērķis ir veicināt sadarbību izglītības jomā, šai platformai ir arī potenciāls būtiski ietekmēt gan skolēnu, gan skolotāju labbūtību. Šajā rakstā pētīsim, kā eTwinning var veicināt skolotāju un skolēnu labbūtību izglītības sistēmā.

Sadarbības un cilvēcīgās saiknes veicināšana

Viens no galvenajiem veidiem, kā eTwinning var uzlabot labbūtību, ir sadarbības un cilvēcīgās saiknes veicināšana. Sniedzot skolām platformu, kas ļauj sadarboties projektos, dalīties ar resursiem un mijiedarboties ar vienaudžiem no dažādām valstīm, eTwinning palīdz skolēniem un skolotājiem justies kā daļai no plašākas kopienas, mazinot izolētības sajūtu un vairojot piederības sajūtu.

Kultūras apmaiņa un izpratne

Izmantojot eTwinning, skolēniem un skolotājiem ir iespēja sadarboties ar cilvēkiem no dažādām kultūrām. Šī pieredze veicina izpratni, empātiju un lielāku globālās pilsonības apziņu. Veicinot kultūras apmaiņu un daudzveidības novērtēšanu, eTwinning sekmē dalībnieku vispārējo labklājību.

Profesionālā attīstība

eTwinning piedāvā vērtīgas iespējas skolotājiem iesaistīties profesionālās pilnveides pasākumos. Platforma veicina nepārtrauktu mācīšanos un izaugsmi – no kopīgas stundu plānošanas līdz labās prakses apmaiņai ar kolēģiem no citām valstīm. Šāds uzsvars uz profesionālo attīstību var radīt gandarījuma sajūtu un veicināt pedagogu vispārējo labbūtību.

Radošuma un iesaistīšanās veicināšana

Sadarbības projekti eTwinning platformā rosina skolēnus un skolotājus domāt radoši, iesaistīties jēgpilnā darbā un uzņemties atbildību par savu mācīšanās procesu. Nodrošinot iespējas radoši izpausties un jēgpilni iesaistīties, eTwinning sekmē lielāku motivāciju, sasniegumu sajūtu un uzlabo vispārējo labklājību.

Digitālās pratības un 21. gadsimta prasmju attīstīšana

Dalība eTwinning projektos palīdz skolēniem un skolotājiem attīstīt būtiskas digitālās prasmes, kā arī 21. gadsimta prasmes, piemēram, komunikāciju, sadarbību, kritisko domāšanu un problēmu risināšanu. Šīs prasmes ir ne tikai vērtīgas personīgajai un profesionālajai izaugsmei, bet arī veicina labbūtību.

Stresa un izdegšanas mazināšana

Katram profesionālim nav jābūt celmlauzim. Bieži vien vislabākās idejas un risinājumi rodas tieši daloties un apmainoties ar idejām, atbalstu. Izmantojot kopīgu plānošanu un resursu koplietošanu, eTwinning var palīdzēt mazināt skolotāju darba slodzi un stresu. Veicinot atbalsta un resursu koplietošanas kultūru, platforma veicina veselīgāku darba un privātās dzīves līdzsvaru un samazina pedagogu izdegšanas risku.

Sasniegumu un atzinības svinēšana

eTwinning nodrošina platformu, kurā skolēni un skolotāji var parādīt savu darbu, saņemt atzinību par sasniegumiem un svinēt savus panākumus starptautiskā mērogā. Šāda atzinība var veicināt pārliecību, morāli un vispārējo labklājību izglītības kopienā.

Nobeigumā jāsecina, ka eTwinning var ievērojami uzlabot skolēnu un skolotāju labbūtību, veicinot sadarbību, kultūras apmaiņu, profesionālo attīstību, radošumu un digitālo pratību. Apzinoties eTwinning ietekmi uz labbūtības veidošanu, izglītības iestādes var vēl vairāk izmantot šo platformu, lai radītu labvēlīgāku un bagātinošāku vidi visiem aktīvajiem eTwineriem. Tā kā eTwinning turpina attīstīties, tās loma labklājības veicināšanā izglītības kopienā, visticamāk, kļūs vēl izteiktāka, padarot to par nenovērtējamu vērtību mūsdienu izglītības vidē.

Atziņas no raksta radīšanas procesa

Es kā eTwinning komunikācijas speciāliste varu piekrist visam rakstā minētajam. Bieži no skolotājiem dzirdam, ka projekti ir papildus darbs jau tā aizņemtajā grafikā. Mēs zinām, ka darba ir daudz, bet ieguvumi no eTwinning ir vairāk, nekā tikai pedagoģijas jomā. Es atklāšu mazu noslēpumu – mākslīgais intelekts nespēs aizstāt to cilvēku darbu, kuru darbā aktīvi tiek izmantota empātija, cilvēciskais kontakts un radoša pieeja. Visi šie faktori ir daļa no skolotāju darba. Līdz ar to jaunu tehnoloģiju apgūšana var būt palīgs, nevis drauds. Kā? Šis raksts ir tapis ar mākslīgā intelekta palīdzību. Es izmantoju tehnoloģijas, lai atvieglotu sev darbu, komunicētu svarīgu informāciju, ietaupot daudz laika, ko tagad varu izmantot, lai palīdzētu radīt vairāk jaunu iespēju Latvijas pedagogiem.

Teksta autori: Chat GPT un Linda (eTwinning)

Attēla autors un avots: Pixabay no Pexels.com

Dalīties
Translate »