Izmaiņas “eTwinning Skola” statusa piešķiršanas grafikā

 

eTwinning Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018.gadā uzsāka iniciatīvu – skolas, kurās darbojas aktīva skolotāju komandas, kas īsteno projektus un papildus skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, katru gadu var pieteikties “eTwinning Skola” statusam.

2021. gadā tika pieņemts lēmums par izmaiņu veikšanu “eTwinning Skola” statusa piešķiršanas grafikā, kā rezultātā nākamajā gadā statuss netiek piešķirts.

 

Izmaiņas

Centrālais atbalsta dienests ir pieņēmis lēmumu veikt izmaiņas “eTwinning Skola” pieteikšanās procesā, kā rezultātā pieteikšanās uz 2022. gadu tiek izlaista un nākamgad nebūs jaunas “eTwinning Skolas”, taču jau esošās skolas saglabās savu statusu.

Izglītības iestādes, kuru statuss stājas spēkā 2021. gadā, izmaiņu nav. Ar šīm iestādēm var iepazīties šeit.

Tām 25 izglītības iestādēm, kuras savu “eTwinning Skola” statusu ieguva 2020. gadā, tiek pagarināts termiņš. Šīs izglītības iestādes savu statusu saglabās līdz 2022. gada beigām.

Pieteikšanās, lai iegūtu “eTwinning Skola” statusu, atsāksies nākamgad. Vienlaikus stāsies spēkā arī jauns pieteikšanās un rezultātu izziņošanas grafiks (par gaidāmajām izmaiņām izglītības iestādes tiks laicīgi brīdinātas). Pieteikšanās plānota 2022. gada oktobrī un novembrī; rezultātus paziņos 2023. gada janvārī.

 

“eTwinning Skola” statuss

Lai iegūtu “eTwinning Skola” statusu, vērtē skolotāju aktivitātes ne tikai eTwinning projektos un pašā kopienā, bet arī skolas sagatavotību interneta drošības jautājumos, digitālās pratības veicināšanā, kā pedagogu profesionālo pilnveidi attiecīgajās jomās un skolotāju sadarbību. Skolām statusu piešķir uz 2 gadiem. Apbalvotās skolas saņem “eTwinning Skola” atzinības zīmes, kas apliecina skolas izcilos rezultātus iepriekš minētajās jomās, kā arī papildus mācības skolas pedagogiem. Vairāk par “eTwinning Skola” statusa iegūšanu.

Dalīties
Translate »