Gribi mesties piedzīvojumā? eTwinning ir īstā vieta, kur to darīt!

eTwinning ir kā izaicinājums. Tā ir iespēja pārbaudīt gan savas, gan bērnu spējas, gūt pašapliecināšanās sajūtu un vēlmi darboties atkal un atkal. Darot vienu, bet iegūstot pilnīgi dažādas emocijas un iespaidus.

Mūsdienās IT tehnoloģiju izmantošana ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa. eTwinning ir vieta, kur jēgpilni iemācīties pielietot IT tehnoloģijas savā ikdienā un iemācīt to darīt bērniem. Darbojoties projektos iepazinām eTwinning būtību. Gūstot panākumus sadarbības projektos, vēlējāmies, lai arī citi uzzin par tiem. Pieteikšanās eTwinning Skolas statusam bija loģisks turpinājums iesāktajam darbam projektos. Iegūtais eTwinning Skolas statuss ir kā apliecinājums tam, ka iestādē darbojas aktīvi pedagogi, kuri sadarbojas ar citiem pedagogiem un pilnveido savu profesionālo darbību, kā arī iestādē tiek domāts par drošību internet un digitālās pratības veicināšanu.

Ko sniedz eTwinning Skolas statuss?

eTwinning Skolas statuss ir punktiņš uz “i”. Katrs vecāks var būt drošs par bērnu drošību, ne tikai fizisko, bet arī digitālo. Iemācot jēgpilni lietot digitālās tehnoloģijas, bērns jutīsies drošāks un pārliecinātāks digitālajā pasaulē. Sadarbības projektos bērniem tiek atvērta pasaule – viņi iepazīst arī citu valstu bērnus, iegūst jaunus iespaidus. Pedagogi sadarbojoties iegūst pieredzi, kuru var pielietot ikdienā.

eTwinning ir kā svaiga gaisa plūsma ikdienā, piepildīta ar jaunām iespējām, zināšanām un iespaidiem. eTwinning Skolas statuss ir solis augšup, kurš parāda, ka parasta ikdiena var būt kaut kas vairāk, kaut kas savādāks un interesantāks. Tā ir iespēja iepazīt citas kultūras, ieradumus, mācību metodes. Tas ir veids kā kļūt drošākiem, drosmīgākiem, pārliecinātākiem savā ikdienā un digitālajā vidē.

Šis statuss mūsu pirmsskolas izglītības iestādei nozīmē ne tikai atzinību, bet arī iespēju pastāvīgi attīstīties un uzlabot mūsu pedagoģiskās prasmes un iemaņas. Tas ir apliecinājums mūsu pedagogu un bērnu centībai un spējai sadarboties, kā arī mūsu spējai veicināt drošu un inovatīvu mācību vidi. Vecāki var būt pārliecināti, ka viņu bērni mācās iestādē, kurā tiek augstu vērtēta un uzlabota digitālā pratība un drošība internetā.

Mēs lepojamies, ka jau otro reizi esam ieguvuši eTwinning Skolas statusu un nedomājam pie tā apstāties. Turpināsim strādāt un izmantot visas piedāvātās iespējas, lai nodrošinātu vislabāko izglītību izglītības iestādes bērniem un profesionālo attīstību mūsu pedagogiem. eTwinning Skolas statuss ir mūsu ceļvedis uz izcilību un inovācijām izglītībā, apliecinot, ka ikdiena var būt bagātināta ar jaunām zināšanām un pieredzēm.

 

Ivita Segliņa, Rūjienas pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa”, vadītājas vietniece IT jomā

Dalīties
Translate »