Gatavojamies atzīmēt 2019. gada ES programmēšanas nedēļu

2019. gada 5.–20. oktobrī jau septīto reizi notiks ES programmēšanas nedēļa. Pirms tam skolotāji, pasniedzēji un aktivitāšu organizētāji varēs izmantot jaunas apmācību iespējas un mācību resursus, lai iesaistītu vēl vairāk skolēnu ES un Rietumbalkānu valstīs.

2019. gadā ES programmēšanas nedēļas iniciatīvas ietvaros aktivitāšu organizētājiem tiks sniegts ievērojami lielāks atbalsts. Lai sagatavotos kampaņas īstenošanai laikposmā no 2019. gada 5. līdz 20. oktobrim, pasniedzēji, skolotāji un programmēšanas entuziasti saņems jaunus mācību materiālus, stundu plānus un apmācību tiešsaistē, kas palīdzēs tiem veidot daudz interesantākas un aizraujošākas programmēšanas nodarbības.

Pirmkārt, pirmais ES programmēšanas nedēļas masveida tiešsaistes atvērtais ievadkurss (MOOC) notiks no 3. līdz 26. jūnijam. Šajā 5 stundu garajā MOOC ievadkursā var piedalīties visu priekšmetu skolotāji, kuri vēlas uzzināt vairāk par to, kā integrēt skaitļošanas tipa domāšanu un programmēšanu savās nodarbībās. MOOC sniegs skolotājiem inovatīvas idejas, bezmaksas apmācību materiālus un citus resursus, lai palīdzētu viņiem organizēt aktivitātes programmēšanas nedēļas ietvaros, veicinot skolēnu iesaistīšanos un motivāciju mācīties. Lai piedalītos šajā kursā, nav nepieciešama nekāda iepriekšēja programmēšanas pieredze.

Otrkārt, laikposmā no 9. līdz 12. jūlijam norisināsies ES programmēšanas nedēļas vasaras skola, kura pulcēs īpaši izvēlētus pamatskolu vadošos skolotājus (pedagogus, kuri darbosies kā informācijas tālākizplatītāji vietējā un reģionālā līmenī). Šis unikālais apmācību pilotprojekts nodrošinās pamatskolu vadošajiem skolotājiem instrumentus, praktiskus seminārus un apmācību resursus, lai viņi varētu efektīvi īstenot programmēšanu savās nodarbības, vienlaikus attīstot un pielietojot inovatīvas mācīšanas pieejas, lai paplašinātu skolēnu zināšanas un veicinātu viņu motivāciju. Kursa saturs ir veidots, balstoties uz ekskluzīvo Code.org izstrādāto datorzinātnes pamatu mācību programmu un ES programmēšanas nedēļas metodiku.

Treškārt, padziļinātais MOOC kurss visu priekšmetu skolotājiem sāksies 16. septembrī un ilgs piecas nedēļas. Šis MOOC kurss uzlabos skolotāju pedagoģisko kompetenci un praksi, veicinot viņu izpratni par programmēšanu un skaitļošanas tipa domāšanu. Kurss piedāvās vairākas klases nodarbībās izmantojamas aktivitātes un resursus, kas ietver Scratch, lietotņu izstrādi, eksperimentus, radošas nodarbības un robotiku. Šie bezmaksas apmācību materiāli palīdzēs skolotājiem apgūt nepieciešamās prasmes un iemaņas, lai efektīvi īstenotu programmēšanas aktivitātes klasē un piedalītos ES programmēšanas nedēļā. Šis kurss būs kā turpinājums ES programmēšanas nedēļas ietvaros organizētajam MOOC ievadkursam, līdz ar to skolotāji, kuri jau būs pabeiguši šo kursu, varēs uzreiz piekļūt padziļinātajam MOOC.

2,7 miljoni dalībnieku 2018. gadā

ES programmēšanas nedēļu palīdz īstenot apmēram 80 brīvprātīgie valstu vēstnieki, 42 valstu izglītības ministriju koordinatori un 280 vadošie skolotāji, un viņu skaits arvien turpina pieaugt. Viņi ir devuši vislielāko ieguldījumu, sekmīgi realizējot 2018. gada programmēšanas nedēļu, kurā piedalījās vairāk nekā 10 % skolu no dažādām ES un Rietumbalkānu valstīm, kā arī piesaistīja vairāk nekā 2,7 miljonus dalībnieku dažādos pasākumus, kuru skaits sasniedza gandrīz 44 000.

Iniciatīvas mērķis ir panākt, lai visās ES un Rietumbalkānu valstīs būtu izglītības ministriju koordinatori un vadošie skolotāji. Aicinājums pieteikties par vadošajiem skolotājiem joprojām ir atvērts vairākās valstīs (Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijā, Dānijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Ungārijā, Īrijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Melnkalnē, Nīderlandē, Polijā, Slovākijā, Spānijā, Zviedrijā un Kosovā), kurās ir nepieciešams lielāks skaits šādu skolotāju.

Lai 2019. gadā piesaistītu vēl lielāku interesentu auditoriju, arī ES programmēšanas nedēļas tīmekļa vietnē ir veikti būtiski uzlabojumi, piedāvājot vispusīgākus instrumentus, informāciju, kā arī mācīšanās un mācīšanas resursus visās 29 valodās, kurās šobrīd ir pieejama tīmekļa vietne.

Lai iegūtu plašāku informāciju par ES programmēšanas nedēļu un plānotajiem pasākumiem 2019. gadā, kā arī turpmāk, lūdzam sazināties ar savas valsts vietējiem ES programmēšanas nedēļas vēstniekiem vai Eiropas Komisiju pa e-pastu: info@CodeWeek.eu.

Dalīties
Translate »