eTwinning skolotāji apgūst spēļošanu Jūrmalā

No 22. līdz 24. augustam Jūrmalā tikās 24 skolotāji no visas Latvijas, lai pieredzējušo eTwinning vēstnieču Inetas Lielkalnes un Irinas Solončukas vadībā apgūtu spēļošanu. Mācību ietvaros skolotāji apguva projektu metodi, uzzināja, kā integrēt projektus ikdienas mācību darbā, iepazinās ar dažādiem noderīgiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkiem (IKT). Īpaša uzmanība tika veltīta dažādu spēļu elementu un aktivitāšu integrēšanai mācību procesā un projektos, tādejādi veicinot skolēnu interesi un motivāciju iesaistīties procesā.

Skolotāji apgūst spēļošanu

Visas trīs mācību dienas caurvija “dārgumu meklēšanas” motīvs – par katru paveikto aktivitāti skolotāji varēja iegūt “dārgumus”, kurus mācību noslēgumā saskaitīja. Lai rūpīgi varētu sekot katras grupas progresam, mācību vadītājas izmantoja “luksofora” metodi. Tajā uz katra galda noliktas trīs krāsu papīra glāzītes, ar kuru palīdzību grupa signalizē par izpildes progresu – zaļā glāzīte nozīmē, ka viss paradīts, oranžā – esam procesā, bet sarkanā – nepieciešama palīdzība. Šo metodi noteikti var izmantot arī darbā ar skolēniem.

Pirmajā mācību dienā skolotāji iepazina viens otru. Katrs izvirzīja savu sasniedzamo rezultātu, kā arī kopīgi izveidoja mācību noteikumus, kurus dalībnieki ievēroja visu mācību laiku. Pēc tam, kad skolotāji bija iepazinušies ar eTwinning projektiem un ar Jeopardy spēles palīdzību apguvuši eTwinning projektu kritērijus, viņi sāka veidot savas pirmās projektu idejas. Tās aprakstīja uz lapas, bet potenciālie projekta sadarbības partneri pēc tam varēja uz sienas savienot ar savu avatāru, tādējādi izveidojot pirmās projektu grupas. Pirmās dienas noslēgumā skolotāji darbojās grupās, veidoja savas komandas vizītkarti un no pieejamiem resursiem cēla sadarbības torņus. Torņa celtniecību sarežģītu padarīja lomu sadale – katram komandas dalībniekam bija atvēlēta noteikta loma – klusais strādnieks – nedrīkst runāt; palīgs – drīkst strādāt tikai ar vienu roku; atbildīgais par materiāliem – nedrīkst celt torni, bet var padot priekšmetus; vadītājs – nedrīkst pieskarties pie priekšmetiem. Pēc tam komandas analizēja, kā kurš jutās savā lomā un kā lomas ietekmēja darbošanos. Dienas noslēgumā komandas izveidoja sava projekta afišu, kuru nākamajā dienā prezentēja citām komandām. Tāpat katras dienas noslēguma neizpalika refleksija par paveikto.

Skolotāji apgūst IKT rīkus un plāno projektus

Kaut arī otrā diena noritēja projekta plānošanas gaisotnē, neizpalika arī spēļu elementi un jauna IKT rīku apgūšana. Skolotāji atcerējās un dalījās gan sen aizmirstās bērnības spēlēm, gan paši izdomāja jaunas. eTwinning vēstnieces rādīja un stāstīja arī par saviem eTwinning projektiem, kuru idejas un rīkus var pārnest uz citiem projektiem. Skolotāji īpaši priecīgi bija par IKT rīku karuseli, kurā katra komanda publicēja savu iemīļotāko IKT rīku, pēc tam apspriežot to priekšrocības un trūkumus. Papildus noderīgus rīkus var atrast arī eTwinning izveidotajā IKT rīku apkopojumā. Mācību vadītājas piedāvā arī īsas pamācības dažādu rīku (flipgrid, quizzes, mentmeter, wordwall, canva un padlet) izmantošanā. Ieskaties arī Tu! Kad skolotāji bija izpētījuši, izmēģinājuši un kārtīgi izspēlējušies ar piedāvātajiem rīkiem, bija pienācis laiks izvēlēties piemērotākos savam projektam.

Mācību noslēgums

Trešajā, mācību noslēdzošajā dienā, skolotāji aktīvi darbojās jaunajā eTwinning virtuālajā vidē: European School Education Platform. Tajā, līdzīgi kā iepriekšējā platformā, notiek projektu reģistrēšana, kā arī darbošanās projekta TwinSpace jeb projekta sadarbības vidē. Skolotāji mēģināja izplānot, kā viņi gribētu iekārtot savu projekta TwinSpace vidi, kā arī kopā ar eTwinning Nacionālo atbalsta dienesta soli pa solim reģistrēja savus izplānotos projektus. Projekta idejas un skolēnu vecumi visdažādākie:

  • 10 līdz 11 gadīgi skolēni apgūs dzīvnieku nosaukumus angļu un vācu valodā, izmantojot dažādas vārdu apguves stratēģijas, tai skaitā sporta aktivitātes;
  • 7.-9. klašu skolēni apgūs aizraujošu veidu, kā mācīties Minecraft vidē, būvējot pasaules un radot stāstus atbilstoši mācību tēmām latviešu valodā, literatūrā, vēsturē, sociālajās zinībās;
  • citi skolēni kopā ar pasaku tēliem piedalīsies izlaušanās spēlē, kurā ik uz soļa jādomā par savu drošību.

Šis ir tikai dažas no idejām, kuras skolotāji kopā ar saviem skolēniem sāks īstenot jau septembrī. Ja arī Tu vēlies uzsākt eTwinning projektu vai pievienoties kādam, izmanto European School Education Platform projektu partneru forumu, kurā vari publicēt savu ideju vai komentēt citu publicētās idejas.

 

Attēlam ir ilustratīva nozīme.

Dalīties
Translate »