eTwinning mācībās skolotāji no dažādām Eiropas valstīm apgūst stāstu stāstīšanas metodes

No šī gada 27. līdz 29. aprīlim eTwinning skolu sadarbības tīkla organizēts tiešsaistes seminārs pulcēja angļu valodas skolotājus no 8 Eiropas valstīm. Semināra mērķis bija iepazīt dažādas aktivitātes, metodes un informāciju un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) rīkus, ar kuru palīdzību mācīt skolēniem angļu valodu kā svešvalodu, kā arī atrast starptautisku projekta partneri un uzsākt mācību projekta plānošanu.

Skolotāji trīs dienu garumā izzināja dažādas aktivitātes un apguva jaunas metodes stāstu stāstīšanā ar uzsvaru uz jēgpilnu IKT rīku izmantošanu, lai skolēniem nodrošinātu radošāku un pilnvērtīgāku mācību procesu. Atbilstoši tēmai, liela daļa nodarbību norisinājās praktiski, skolotājiem izmēģinot gan dažādas stāstu veidošanas aktivitātes, gan eksperimentējot ar dažādiem IKT rīkiem. Vairāk par to, kādas aktivitātes un rīki tika izmantoti, kā arī svarīgākās atziņas, uzzināsi šajā rakstā.

Pirmā diena – iepazīšanās un iedvesma

Pirmajā dienā semināra dalībnieki ievērojamu laiku pavadīja iepazīstoties ar dažādu aktivitāšu palīdzību, kā arī atkārtoja savas zināšanas par eTwinning tīklu un tās piedāvātajām iespējām. Katrs cilvēks ir unikāls, tāpēc semināra vadītājas un eTwinning vēstnieces Anna Beļska un Natālija Krapenko (J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija) parūpējās par virkni dažādām aktivitātēm, nodrošinot iespēju katram izpausties sev ērtākajā veidā. Skolotāji azartiski apmainījās ar informāciju par sevi publiski, veidoja “telefona grāmatu” uz Padlet sienas, apmainījās ar komplimentiem un iepazinās ar pirmo semināra laikā prezentēto IKT rīku – Wordwall.

Svarīga semināra daļa bija atkārtot un nostiprināt eTwinning tīkla mērķus, apzināt piedāvātās iespējas. Tas bija īpaši noderīgi dalībniekiem ar mazāku pieredzi eTwinning kopienā. Savukārt dienas noslēgumā skolotājiem bija iespēja pilnībā radoši izpausties un izmēģināt stāsta veidošanu ar populārās spēles Story Dice palīdzību. Story Dice ir ideāls rīks radošai aktivitātei, lai attīstītu stāstu veidošanas prasmes. Šī spēle noderēs arī kā iesildīšanās aktivitāte grupu darbam, iztēles attīstīšanai bērniem, un, iespējams, svarīgākais semināra kontekstā – kā rīks svešvalodas skolotājiem, lai iedrošinātu skolēnus izdomāt savus stāstus un paplašinātu viņu vārdu krājumu.

Fragments no spēles story dice

Otrā diena – pilnīga nodošanās radošajam procesam un metodoloģija

Pēc dalībnieku atsauksmēm otrajā semināra dienā paveiktais nesis vislielāko gandarījumu un pievienoto vērtību, ko skolotāji paņems līdzi savam mācību darbam. Šajā dienā dalībnieki iepazina vairākus stāstu stāstīšanas veidus, metodes un IKT rīkus, ar kuru palīdzību veidot stāstus un iemācīt to darīt skolēniem. Vienlaikus dalībnieki paši izmēģināja visus piedāvātos IKT rīkus un aktivitātes, dalījās ar atsauksmēm un idejām, kā tās lietot mācību darbā savā ikdienā.

Dažas no piedāvātajām aktivitātēm, kas palīdz ne tikai iesākt stāstu, bet arī to pilnībā veidot, neaizmirstot svarīgas detaļas. Visas šīs aktivitātes piedāvā veidu kādā skolēnam atcerēties par visiem stāsta svarīgākajiem elementiem,  dodot  skolēniem skaidru izpratni par stāstu uzbūvi un palīdzot veidot pilnvērtīgu stāstu. Šīs aktivitātes būs  pievilcīgas arī gados jaunākajiem skolēniem, jo lielākā daļa no tām ietver  vizuāli vienkāršu stāstu organizatorus. Iespējams jau būsi pazīstams ar kādu no tām:

 • pirmā teikuma ģeneratori – ar IKT palīdzību vai iespēja pašam izdomāt;
 • stāstu uzbūve ar formu kartes palīdzību;
 • stāstu cimds;
 • stāstu māja;
 • stāstu pica;
 • stāstu karte.

Vēl viens veids, kā palīdzēt skolēniem radoši izpausties, ir piedāvāt dažādus uzdevumus, kas soli pa solim noved pie stāsta. Līdzīgi kā eTwinning projekti tiek sadalīti mazākos izpildāmos soļos liela mērķa sasniegšanai, šīs aktivitātes var palīdzēt radīt radošu noskaņojumu pašam rakstītājam un palīdzēt veidot stāsta skeletu. Mācību procesā ir svarīgi neieciklēties tikai uz runāšanu, rakstīšanu, lasīšanu un klausīšanos, bet censties iesaistīt arī citas maņas, tādējādi padarot mācīšanās pieredzi dziļāku un personiskāku. Šim nolūkam labi noder stāstu veidošana, par pamatu ņemot kādu no maņām, sajūtām vai emocijām. Semināra laikā tika apskatītas tādas metodes kā priekšmetu medības, “Ja krāsas būtu cilvēki…”, “Iztēles ceļojums”, “Emociju un sajūtu stāsts”, “Fiziskās reaģēšanas metode” (Džeims Ašers, oriģ. – James Asher) un citas. Visos uzdevumos par pamatu izmanto kādu konkrētu tēlu, priekšmetu, burtu, objektu, kas palīdz izveidot sākuma punktu stāstam un tālāk “apaudzēt” ar notikumiem, īpašībām un citiem tēliem. Semināra dalībnieki paši arī izmēģināja minētās metodes, lai radītu īsus stāstus.

Trešā diena – projekti un idejas

Semināra noslēgumā skolotāji iepazinās ar vairākiem veiksmīgi īstenotu projektu piemēriem, vēl dažiem projektos izmantojamiem IKT rīkiem, piedalījās ideju un projektu partneru tirdziņā, plānoja un prezentēja savus projektus. Semināra laikā iegūtās zināšanas tika liktas lietā, lai soli pa solim plānotu jaunos sadarbības projektus, kurus septembrī īstenos skolēni angļu valodas stundās dažādās Eiropas valstīs.

Semināra laikā izmantotie IKT rīki

Semināra laikā dalībnieki apskatīja daudz daudzveidīgus IKT rīkus, taču ne visus bija iespējams izmēģināt pašiem, jo laiks semināram atvēlētais laiks bija ierobežots. Šeit uzskaitīt dažādi rīki, kurus skolotāji izmēģināja, bet citus, jau visiem pazīstamākus, iespējams atrast Latvijas eTwinning sagatavotajā interaktīvajā prezentācija “IKT rīki tavā mācību procesā un projektos”.  Ņemiet vērā, ka zemāk minētie rīki, it īpaši teikumu un frāžu veidotāji, ir pieejami tikai angļu valodā un ir piemērotāki svešvalodu skolotājiem! Tāpat vienmēr aicinām skolotājus izvērtēt drošības riskus, rīku piedāvājot atbilstošai vecuma grupa, jo tīmekļa vietnēs nereti tiek izvietotas dažādas reklāmas.

 • Wordwallrīks dažādām testu un spēļošanas aktivitātēm, ar kuru palīdzību var veidot interaktīvus uzdevumus mācību priekšmeta apguvei. Pieejama arī bezmaksas versija. Bezmaksas rīks.
 • IdeaBoardz – virtuālā siena. Bezmaksas rīks.
 • Story Diceklasiskās spēles virtuālā versija, kuru iespējams izmantot dažādu mērķu sasniegšanai – iesildīšanās aktivitāte, iedvesma stāstam, iztēles veicinātājs, valodu apguves rīks. Bezmaksas rīks.
 • WritingExcercisesrīks, kas veido dažādus teikumus, vārdus, nosaukumus, kurus iespējams izmantot rakstīšanas un citos radošajos uzdevumos. Semināra laikā tika izmantot pirmā teikuma veidotājs. Bezmaksas rīks.
 • Pen to Print – pirmā teikuma veidotājs (angļu valodā). Bezmaksas rīks.
 • The Writer’s Denrīks, kas veido dažādus teikumus, vārdus, nosaukumus, kurus iespējams izmantot rakstīšanas un citos radošajos uzdevumos. Semināra laikā tika izmantot pirmā teikuma veidotājs. Bezmaksas rīks.
 • Google Disks. Bezmaksas rīks.
 • Padlet. Bezmaksas rīks.

eTwinning piedāvātās profesionālās pilnveides iespējas

Mūsdienīgas mācības pedagogiem Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē ne pirmoreiz. Jau iepriekš Eiropas skolu tīkla eTwinning ietvaros gan Latvijas, gan Eiropas skolotājiem bijusi iespēja apgūt stāstu stāstīšanas, āra pedagoģijas, starppriekšmetu saiknes metodes mācību darbā, kā arī 3D modelēšanu, virtuālās realitātes rīkus, vizuālo programmēšanu un citas ar tehnoloģijām saistītas tēmas. Latvijas eTwinning komanda strādā, lai piedāvātu pēc iespējas jēgpilnākas un kvalitatīvāks mācības, kuras eTwinning tīklā reģistrētiem lietotājiem ir iespēja apmeklēt bez maksas.

Piedāvājam pašiem iepazīties ar dažām no daudzajām pozitīvajām atsauksmēm, ko atstāja semināra “ICT tools and methods for storytelling in classroom and eTwinning projects” dalībnieki:

 • Liels paldies! Lielisks, aizraujošs, noderīgs un interesants seminārs!”
 • “Manuprāt, šis tiešsaistes seminārs bija ļoti labi sagatavots. Lektori bija lieliski, centās mūs [dalībniekus] atbalstīt un palīdzēja sasniegt mūsu tiešsaistes tikšanās mērķus. Man ļoti patika viņu eTwinning īstenotie projekti, viņu piedāvātās aktivitātes bija ļoti interesantas. Esmu ļoti pateicīga, ka varēju būt daļa no šī pasākuma un ceru, ka tiksimies vēl.”
 • “Šis seminārs bija viens no labākajiem eTwinning semināriem, kurā esmu piedalījusies. Man ļoti patika organizācija, izmantojot Zoom, tas, ka mums tiks dota skaidra, saprotama informācija par darba kārtību, uzdevumiem un saziņu ar citiem dalībniekiem. Man patika, ka mūsu nebija pārāk daudz un varējām viens otru tuvāk iepazīt. Tajā pašā laikā seminārs bija ļoti aktīvs, tāpēc man nebija garlaicīgi un uzzināju daudzas jauna. Es iepazinu pārsteidzošus tehnikas un metodes, kuras noteikti izplatīšu kā vēstnieks tiešsaistes semināru veidā starp citiem skolotājiem Slovākijā. Paldies!”

Ja vēlies saņemt informāciju par eTwinning aktualitātēm tieši savā e-pastā, raksti uz info@etwinning.lv ar tekstu “Pierakstīties ziņu lapai”! 1 reizi mēnesī eTwinning izsūta apkopotu informāciju par svarīgākajiem notikumiem un profesionālās pilnveides iespējām. No ziņu lapas ir iespējams atteikties jebkurā laikā.

Attēla autors un avots: Suzy Hazelwood no Pexels.com (Cretive Commons)

Dalīties
Translate »