eTwinning 2024. gada tēma: Labbūtība skolā

Analizējot 2023.gada tēmu “Inovācijas un izglītība — radošums ar eTwinning”, eTwinning jau skāra labbūtības tēmu. Arvien vairāk apzinoties, ka labbūtība būtiski ietekmē skolēnu mācību rezultātus un vispārējo apmierinātību ar dzīvi, eTwinning sper soli tālāk. 2024. gada tēmas mērķis ir sniegt pedagogiem iespēju izpētīt un integrēt visas skolas pieeju labbūtībai un garīgajai veselībai pirmsskolas, sākumskolas, pamatskolas, vidusskolas un profesionālajā izglītībā.

Izglītība nav tikai zināšanu un prasmju mācīšana skolēniem, tā ir arī drošas un atbalstošas vides nodrošināšana, lai viņi varētu mācīties un augt kā personības. Skolas nav tikai mācīšanās vietas, tās ir arī svarīgas sociālās un emocionālās attīstības telpas jauniem cilvēkiem. Bērni un jaunieši skola pavada lielāko daļu laika, un tāpēc skolām ir izšķirošana loma viņu labsajūtas veicināšanā un aizsardzībā. Skolēni, kas jūtas droši, atbalstīti un saistīti ar savas skolas vidi, drīzāk gūst akadēmiskas sekmes un personiskus panākumus. Viņi vairāk iesaistās mācīšanās procesā, veido veselīgas attiecības ar citiem skolēniem un skolotājiem un ir labāk sagatavoti saskarties ar dzīves izaicinājumiem un izmantot iespējas ārpus skolas.

Tāpat jāatzīst, ka arī skolotāju labsajūta ir būtiska, lai veidotu veselīgu, drošu un atbalstošu mācīšanās vidi.

Lai nodrošinātu, ka izglītības sistēmas ir patiesi vienlīdzīgas un iekļaujošas, eTwinning palīdzēs veicināt pārliecību, ka ikvienam ir iespēja realizēt savu potenciālu neatkarīgi personiskajiem apstākļiem (dzimums, dzimumidentitāte, tautība, reliģiskā piederība, spējas) un ģimenes, kultūras un sociāli ekonomiskās izcelsmes.

Ir svarīgi, lai visi skolai piederošie justos aizsargāti pret jebkādiem aizspriedumiem, vardarbību, uzmākšanos un apcelšanu un lai viņi justu iespēju pašrealizēties. Tiek sagaidīts, ka skolas būs droša vide, kur ikviens – skolēni, skolotāji, vecāki un izglītotāji – jūtas gaidīts, novērtēts un var būt pats kā personība, neizjūtot nekādu diskrimināciju.

Šī iemesla dēļ eTwinning koncentrēs uzmanību arī uz apcelšanu un izsmiešanu, kas ir ļoti izplatīta problēma un kas bieži vērsta uz personām, pamatojoties uz dzimumu, seksuālo orientāciju, dzimumidentitāti, tautību, reliģisko piederību vai spējām. Tas var veicināt naidīgas vides attiecībā pret marginalizētām grupām veidošanos. Tāpēc liels uzsvars tiks likts, lai piedāvātu skolotājiem apmācību, kā risināt apcelšanu un veicināt empātiju skolēnos.

Lai iepazītos ar 2024. gada tēmu “labsajūta” un sagatavotos aizraujošam nākamajam gadam, iesakām iepazīties ar šeit norādītajiem materiāliem:

 

Informācijas avots: ESEP

Attēla autors un avots: Yan Krukau no Pexels.com (kadrēta)

Dalīties
Translate »