DZM priekšmetu skolotājus aicina piedalīties tiešsaistes kursā par bioekonomiku

Ja esi dabas zinātņu priekšmetu, tehnoloģiju vai matemātikas skolotājs un vēlies saņemt praktiskus mācību stundu plānus, kā savā mācību priekšmetā runāt par bioekonomiku un ilgtspējīgas attīstības risinājumiem, līdz 4.martam piesakies bezmaksas tiešsaistes kursam “Boosting Bioeconomy Knowledge in Schools”.

Kas ir bioekonomika

Bioekonomika aptver plašu nozaru klāstu, sākot ar lauksaimniecību un lauksaimniecības pārtikas rūpniecību, līdz pat zivsaimniecībai, mežsaimniecībai, bioloģiskās rūpniecībai, ķīmijai un (bio) enerģijai, taču, neraugoties uz tās daudzajiem pielietojumiem, tai vēl jānostiprinās sabiedrības apziņā kā aizraujošam sabiedrības problēmu risinājumam. Skolotāji loma ir veicināt jauno paaudžu izpratni par šo tēmu.

European Schoolnet mācību akadēmija sadarbībā ar projektu BOOM piedāvā bezmaksas tiešsaistes kursā, lai skolotāji uzzinātu tēmas aktualitātes un iegūtu praktiskus norādījumus (stundu plānus), kā bioekonomiku iekļaut savā mācību procesā.

Šajā tiešsaistes (MOOC) kursā skolotāji:

  • Uzzinās par bioekonomikas pamatus, tās nozīmi sabiedrībai
  • Izpētīs projekta BLOOM (Boosting European Citizens’ Knowledge and Awareness of Bio
  • Economy Research and Innovation) piedāvātos materiālus un mācību plānus stundām
  • Mācīsies, kā izmantot bioekonomiku sava priekšmeta kontekstā
  • Uzzinās vairāk par BLOOM projektu un tā iespējām palīdzēt veidot inovatīvas mācību stundas

Kursa norise

Kurss ilgs 5.5 nedēļas, sākot ar šī gada 4.martu. Lai tajā piedalītos, jāreģistrējas European Schoolnet Academy. Kurss notiek angļu valodā. Pēc veiksmīgas dalības kursā dalībniekiem saņem European Schoolnet izdotu apliecinājumu par dalību. Kurss ir bezmaksas.

Informācijas avots: European Schoolnet Academy tīmekļa vietne

Dalīties
Translate »