Aicina piedalīties starptautiskā profesionālās pilnveides seminārā par Eiropas vērtībām

Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros aicina vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu vadību un pedagogus līdz 13.augustam pieteikties starptautiskam semināram “Eiropas Savienības vērtību integrācija klasē” (Integrating EU values into the classroom). Seminārs norisināsies no 7. līdz 9. novembrim Sarajevā, Bosnijā un Hercegovinā. Pretendentam nepieciešama pieredze eTwinning projektu īstenošanā un interese īstenot starptautisku eTwinning projektu!

Ko iemācīsies?

Eiropas Savienības Vēstnesī (2012) uzsvērta Eiropas apņemšanās veidot kopīgu, miermīlīgu nākotni, kas balstīta uz kopīgām vērtībām un kuras centrā ir pilsoņi, veicinot brīvību, drošību un taisnīgumu. Tā kā demokrātija saskaras ar izaicinājumiem, Eiropas ministri uzsver izglītības nozīmi demokrātisko vērtību uzturēšanā. Eiropas vērtības, tostarp cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesības, šķērso valstu identitātes robežas (Ivic, 2019). Eiropas Padome (2023) apgalvo, ka pilsoniskās līdzdalības mācīšana būtu jāattīsta galvenās kompetences un jāveicina aktīva līdzdalība visos sabiedrības līmeņos. Pedagogiem ir izšķiroša nozīme šo vērtību nodošanā, jo īpaši krīžu laikā. Pilsoniskās līdzdalības prasmju, kas ir būtiskas visiem ES pilsoņiem, veicina pašapziņu un iesaistīšanos sabiedrības dzīvē.

No Latvijas piedalīsies divi dalībnieki.

Semināra programmas uzmetums (PDF)

Trīs dienu pasākuma mērķis ir sniegt skolotājiem, kuri darbojas eTwinning skolu sadarbības tīklā, zināšanas un rīkus, lai efektīvi popularizētu Eiropas identitāti un vērtības savās klasēs. Atbilstoši Eiropadomes aicinājumam (2023) veicināt kopējas Eiropas vērtības un pilsonisko līdzdalību visos izglītības līmeņos, šis pasākums sniegs pedagogiem nepieciešamos rīkus, lai izglītotu skolēnus par atbildīgiem Eiropas pilsoņiem, veicinot Eiropas vērtības, medijpratību un iekļaujošu mācību vidi, vienlaikus sekmējot aktīvu līdzdalību visiem.

Šajā seminārā dalībnieki:

 • padziļinās savu izpratni par pilsonisko līdzdalību un Eiropas vērtībām skolas vidē;
 • iegūs praktiskas iemaņas un zināšanas, iepazīstoties ar stratēģijām un projektiem, kas saistīti ar pilsoniskās līdzdalības īstenošanu mācību procesā;
 • izstrādās praktiskas stratēģijas un uzzinās, kā integrēt pilsoniskās līdzdalības prasmes un Eiropas vērtības un veicinās iekļaujošu mācību vidi savā izglītības iestādē;
 • veicinās sadarbību, veidojot kontaktus ar citiem pedagogiem, dalīsies ar labās prakses piemēriem un veidos partnerības turpmākajiem eTwinning projektiem.

Prasības pretendentiem:

 • vidusskolas vai profesionālās izglītības iestādes vadība vai pedagogs;
 • ir pieredze eTwinning projektu īstenošanā;
 • reģistrējies  school-education.ec.europa.eu (pamācība);
 • var sazināties angļu valodā;
 • pēc semināra gatavs īstenot starptautisku eTwinning projektu savā izglītības iestādē;
 • gatavs izplatīt informāciju par eTwinning sava reģiona izglītības iestādēs (vismaz 2 uzstāšanās vai publikācijas, kas nav sociālo mediju ieraksti, 3 mēnešu laikā pēc pasākuma).

Līgums un izmaksas:

 • Dalībnieks pirms pasākuma slēdz sadarbības līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA), kurā apņemas:
  • piedalīties visās pasākuma aktivitātēs,
  • īstenot starptautisku eTwinning projektu,
  • izplatīt informāciju par eTwinning sava reģiona izglītības iestādēs (vismaz 2 uzstāšanās vai publikācijas, kas nav sociālo mediju ieraksti, 3 mēnešu laikā pēc pasākuma).
 • JSPA sedz semināra transporta izmaksas, dalības maksu, viesnīcas, ēdināšanas izdevumus un ceļojuma apdrošināšanu.
 • JSPA nodrošina transporta biļetes – pēc līguma slēgšanas JSPA iegādājas un dalībniekam nosūta lidojuma biļetes.
 • JSPA sedz dalībnieka sabiedriskā transporta izmaksas Bosnijā un Hercegovinā, pēc tam, kad dalībnieks aģentūrai iesniedz transporta biļetes/ čekus.

Reģistrācija

Pieteikšanās termiņš – šī gada 13.augusts (plkst. 9:00)aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē.Rezultāti tiks paziņoti nedēļas laikā, katram dalībniekam personīgi nosūtot ziņu e-pastā. Semināru organizē eTwinning Centrālais atbalsta dienests. Semināra darba valoda – angļu.

Radās jautājumi?

Jautājumus par semināru var uzdot, rakstot uz info@etwinning.lv (tematā norādot „Seminārs Bosnijā un Hercogovinā”) vai zvanot uz 67356252.

Dalīties
Translate »