Zināmi 2023. gada 23. februāra “Erasmus+” projektu konkursa rezultāti

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka zināmi programmas “Erasmus+” 2023. gada 23. februāra projektu konkursa rezultāti. Kopumā projektu konkursā tika iesniegti 175 pieteikumi:

  • “Erasmus+” akreditācija jaunatnes jomā ikgadējā dotācijas pieprasījumi – 10 pieteikumi;
  • Jauniešu apmaiņas projekti – 83 projektu pieteikumi;
  • Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti – 41 projektu pieteikums;
  • Jaunatnes līdzdalības projekti –  35 projektu pieteikumi;
  • DiscoverEU iekļaušanas projekti – 6 projektu pieteikumi.

No iesniegtajiem projektiem tika apstiprināti 69 projektu pieteikumi:

  • 10 “Erasmus+” akreditācija jaunatnes jomā ikgadējā dotācijas pieprasījumi 276 256.00 eiro apmērā;
  • 18 Jauniešu apmaiņas projekti 428 557.00 eiro apmērā;
  • 16 Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti 495 738.00 eiro apmērā;
  • 23 Jaunatnes līdzdalības projekti 182 030.00 eiro apmērā;
  • 2 DiscoverEU iekļaušanas projekti 47 826.00 eiro apmērā.

Detalizēta informācija par apstiprinātajiem “Erasmus+” projektu pieteikumiem pieejama tīmekļvietnes sadaļā “Projektu konkursu rezultāti”.

Dalīties
Translate »