Unikālā “Erasmus+” projektu konkursā pieejams pusmiljons eiro kultūras un radošu projektu ideju īstenošanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) izsludina unikālu Eiropas Savienības (ES) programmas “Erasmus+” projektu konkursu “Stratēģiskās partnerības radošumam”. Apzinoties Covid-19 krīzes izraisītās sekas, Eiropas Komisija to ir izveidojusi, lai sniegtu atbalstu projektu ideju īstenošanai, kas vērstas uz kultūras un radošuma veicināšanu. Projektu konkursā pieejamais finansējums ir 575 000 eiro. Savus pieteikumus līdz 29. oktobra plkst. 13.00 ir aicināta iesniegt ikviena jaunatnes un citas jomas organizācija, īpaši tās, kas pārstāv kultūras un radošās nozares. Apstiprinātos projektus sākot no 2021. gada 1. marta varēs īstenot divus gadus.  

“Stratēģisko partnerību radošumam projektu konkursa mērķis ir atbalstīt starpnozaru sadarbību, lai sniegtu jauniešiem un pieaugušajiem rīkus un kompetences, kas veicina radošu un inovatīvu risinājumu īstenošanu darbā ar jaunatni, sociālo iekļaušanu ar mākslas palīdzību, kā arī stiprina Eiropas pilsoniskumu un visu iedzīvotāju izpratni par kultūru. Lai palīdzētu kultūras un radošajām nozarēm atgūties no Covid-19 krīzes, šis projektu konkurss paredzēts radošo jomu un kultūras nozares organizācijām, jaunatnes, un citām organizācijām, kas savu ikdienas darbu balsta uz kultūras vērtībām, mākslinieciskām un citām radošām izpausmēm. Šādi projekti sekmē zaļāku, digitālāku un noturīgāku atveseļošanu, tādējādi sniedzot ieguldījumu arī ES stratēģisko prioritāšu īstenošanā,” norāda JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas vadītāja Maija Kolberga.

Kā atbalstāmo projektu mērķi ir noteikti ne vien prasmju un kompetenču attīstīšana, veicinot radošumu, bet arī kultūras un radošās jomas adaptācija digitālai videi, jaunu sadarbību īstenošana un sadarbības veicināšana digitālā vidē. Tāpat ar šo projektu palīdzību ir paredzēts sekmēt kultūras iniciatīvu veidošanu, kas iedrošina mācīšanos un sociālu jautājumu apzināšanos, kā arī starptautiskas mobilitātes aktivitātes, kas popularizē mācīšanās iespējas radošā un kultūras mantojuma vidē.

Unikālajā projektu konkursā “Stratēģiskās partnerības radošumam” var piedalīties ikviena jaunatnes un citas jomas organizācija. Savus projektu pieteikumus ir īpaši aicinātas iesniegt organizācijas, kas pārstāv kultūras un radošās nozares. Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 2020. gada 29. oktobra plkst. 13:00 tiešsaistē https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-applications/screen/home/. Apstiprināto projektu uzsākšanas laiks ir plānots no 2021. gada 1. marta līdz 30. jūnijam.

Lai nodrošinātu atbalstu projektu iesniedzējiem, 20.-22. septembrī tiks organizētas mācības par projektu izstrādi, no katras organizācijas aicinot pieteikties ne vairāk kā divus cilvēkus. Dalībai mācībās aicinām reģistrēties līdz 15. septembrim tīmekļa vietnē: https://ieej.lv/MMza5.

Plašāka informācija un projekta pieteikuma iesniegšanas noteikumi ir skatāmi: www.jaunatne.gov.lv. Papildu informācijai par projektu konkursu aicinām sazināties ar JSPA projektu koordinatori Līvu Jakovļevu (tālr. 67251185, liva.jakovleva[at]jaunatne.gov.lv).

Dalīties
Translate »