“Tu neesi viena” | Biedrības “Alternatīvā Realitāte” “Erasmus+” projekta pieredzes stāsts

Foto no Irinas Krupnieces privātā arhīva

No idejas līdz reālam, apstiprinātam projektam

2021. gadā uz mūsu paukošanas skolas nodarbībām atnāca vairākas jaunas sievietes. Sarunu laikā šīs sievietes sāka dalīties ar saviem dzīves stāstiem. Atklājās, ka dažām no viņām ir ļoti nelabvēlīgi apstākļi ģimenē, tāpēc viņas meklē risinājumus, kā uzlabot situāciju. Sievietes dalījās ar to, ka bieži jūtas nesaprastas pat no radinieku un tuvinieku puses. Citreiz viņām netic pat policijas darbinieki, viņas jūtas bezspēcīgas un emocionāli iztukšotas.

Pēc šīs sarunas starp biedrības jauniešiem un pieaugušajiem izvērtās dialogs par vardarbības nozīmi ģimenē. Tika apspriests, cik ļoti tā ir izplatīta mūsu sabiedrībā un kas var līdzēt mazināt vai uzlabot šo situāciju, īpaši pievēršot uzmanību sievietēm, kuras jau ir pakļautas vardarbības riskam.

Tā radās ideja organizēt projektu, kura laikā jaunieši kopā ar pieaugušajiem izzinātu situāciju par vardarbību ģimenē detalizētāk. Izprastu problēmas saknes un būtību, esošo situāciju valstī un Eiropā un, balstoties uz to, meklētu risinājumu iespējas. Sākot pētīt datus par šo problēmu, jaunieši secināja, ka vardarbība ģimenē ir krietni biežāk sastopama parādība, nekā tas varētu likties no malas. Bieži vien šī problēma tiek noklusināta, jo ir bailes par to runāt skaļi.

Projekta plānošanas process

Mēs piedāvājām šo projekta ideju mūsu ilggadīgajām un uzticamajām partnerorganizācijām Kiprā un Ukrainā. Tās ar entuziasmu atbalstīja ideju organizēt virkni pasākumus katrā valstī, kuru laikā jaunieši spētu gan paši vairāk uzzināt par ģimenes vardarbības problēmu, gan meklēt risinājumus kopā ar lēmumpieņēmējiem, aktīvāk iesaistoties lēmumu izstrādes un pieņemšanas procesos. Tiešsaistes saziņu un diskusiju rezultātā jauniešu grupas no katras partnervalsts nonāca pie kopīga risinājuma, ko tieši viņi vēlētos iekļaut projektā.

Izpētot “Erasmus+” programmas iespējas, jaunieši vērsās pie mums ar ideju organizēt aktivitātes Jaunatnes līdzdalības projekta formā, kas ļautu organizēt gan vairākus lokālus pasākumus ar vietējās sabiedrības un lēmumupieņēmēju iesaisti, gan starptautiskus pasākumus.

Ideju ģenerēšana un pirmie sarežģījumi

Idejiski projekta ietvaros ir vēlme katrā valstī izveidot izglītotu un informētu jauniešu darba grupu, kas kopā ar psihologiem, sociāliem darbiniekiem un citiem ekspertiem spēs efektīvi palīdzēt vardarbības upuriem. Tāpat katrā partnerorganizācijā tiktu izveidota patstāvīga jauniešu grupa, kas regulāri informē sabiedrību par esošo problēmu, un sniedz kvalificētu palīdzību tajos gadījumos, ja pie viņiem vēršas sievietes – vardarbības upuri.

Projekta sākumposmā visas trīs komandas no Ukrainas, Latvijas un Kipras uzsāka sagatavošanas darbības jau 2022. gada janvāri, taču saistībā ar februāra notikumiem un Krievijas invāziju Ukrainā, mūsu Ukrainas partnerorganizācijas un jaunieši tika pakļauti kara briesmām. Labi apzinoties, ka Ukrainas organizācija sakarā ar notiekošo nevar nodrošināt aktivitāšu plāna grafiku, Latvijas un Kipras organizācijas uzsāka projekta īstenošanu un pirmos pasākumus saskaņā ar aktivitāšu plānu. Paralēli tika uzturēti cieši kontakti ar Ukrainas organizācijas partneriem un jauniešiem – atbalstot, informējot par paveikto un regulāri sazinoties tiešsaistē. Jūnijā Ukrainas organizācija atsāka savu regulāro darbību un uzsāka projekta aktivitātes. Šajā neparastajā situācijā vardarbības problēmas Ukrainā ir krasi saasinājušās, psiholoģiskai spriedzei pieaugot. Līdz ar to, Ukrainas jaunieši organizēja atbalsta centru sievietēm, kuras kļuvušas par vardarbības upuriem. Tāpat kopā ar psihologiem mūsu Ukrainas partnerorganizācijas jaunieši ir iesaistījušies atbalsta darbībās. Uz šo brīdi Ukrainas organizācija īsteno projektā paredzētās aktivitātes, izlīdzinot radušos laika atstarpi, un kopā ar Latviju un Kipru aktīvi piedalās pirmajā kopīgajā seminārā Kiprā.

Starptautisks seminārs Kiprā “STOP domestic violence against women”

Foto no Irinas Krupnieces privātā arhīva

Šī gada septembrī jaunieši noorganizēja starptautisku semināru Kiprā “STOP domestic violence against women”. Seminārā jauniešu grupas no visām trim partnervalstīm tikās klātienē, izrunāja sasniegtos rezultātus un detalizētāk izstrādāja turpmāko plānu. Ļoti vērtīga bija starptautisko ekspertu dalība seminārā. Latviju pārstāvēja centra “Marta” eksperte Linda Saviele un starptautisko tiesību eksperts, jurists Valērijs Jakuševs. Arī no Ukrainas un Kipras iesaistījās eksperti – psihologi, jauniešu centra koordinatore, kā arī vardarbības ģimenē mazināšanas un prevencijas asociācijas SPAVO pārstāves. Tāpat tika pieaicinātas arī Kipras amatpersonas.

Semināra ietvaros izvērsās plaša diskusija. Tās laikā jaunieši uzzināja vairāk par darbībām vardarbības ģimenē mazināšanas jomā dažādās valstīs, uzdeva jautājumus ekspertiem un kopā apsprieda situāciju un tās uzlabošanas iespējas. Pateicoties semināram ir izveidojusies daudz ciešāka saikne gan ar projekta tēmu, gan ar citu grupu dalībniekiem. Vairāki projekta dalībnieki ir ieplānojuši tikšanās ar nacionāliem ekspertiem arī pēc semināra. Tāpat jaunieši plāno brīvprātīgo darbību nacionālajos krīzes centros, kas sniegs viņiem praktisku pieredzi situācijas risināšanā.

Kopā mēs plānojam sasniegt šī projekta rezultātus:

  • iegūt gan teorētiskas zināšanas, gan praktiskas iemaņas par iespējām palīdzēt vardarbības upuriem;
  • veikt preventīvos informatīvos pasākumus, kas pasargās sievietes no briesmām un palīdzēs pievērst plašāku uzmanību vardarbības ietekmei uz sabiedrības attīstību kopumā, iesaistot jauniešus un veicinot jaunatnes līdzdalību šajā procesā.

Pieredzes stāsta autore:  Irina Kurpniece (Kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte”)

Dalīties
Translate »