Starptautiskā seminārā par jaunatnes līdzdalību tiekas dažādu valstu pārstāvji

No 28. novembra līdz 1. decembrim Jūrmalā norisinājās starptautisks seminārs “New Power in Youth” par sadarbību starp formālās un neformālās izglītības sektoriem, lai veicinātu jaunatnes līdzdalību. Seminārā vienkopus pulcējās dažādu valstu delegācijas, kuru sastāvā bija gan nacionālo aģentūru pārstāvji, gan formālās un neformālās izglītības jomu darbinieki un vadītāji, lai iedziļinātos jaunatnes līdzdalības tematā no dažādiem skatupunktiem.

Starptautiskā semināra mērķi bija:

  • sniegt ieguldījumu kopīgā izpratnē par jaunatnes līdzdalību formālās un neformālās izglītības vidē;
  • veidot telpu, kurā abu jomu profesionāļi var viens no otra mācīties, tostarp iepazīt prakses, kas saistītas gan ar izglītību skolā un pilsonisko izglītību, gan ar jaunatnes darbu;
  • identificēt būtiskākās kompetences, lai attīstītu sadarbību starp izglītības vidēm;
  • iedvesmot abu sektoru profesionāļus ceļa meklēšanai kopīgam darbam un kopīgiem projektiem “Erasmus+” programmā.

Semināra dalībnieki augstu novērtēja iespēju satikties, tīkloties, dalīties pieredzē, iztirzāt jaunatnes līdzdalības jēdzienu un tā izpratni formālajā un neformālajā izglītībā, kā arī kopīgi izzināt jaunatnes līdzdalības tendences. Teorētisko bāzi labākai jaunatnes līdzdalības izpratnei nodrošināja eksperti no Lielbritānijas, Igaunijas un Somijas. Tika izcelta savstarpējas komunikācijas nozīme, izpratne un zināšanas par otra sektora ikdienu un iespējām, kā arī aktualizēti izaicinājumi politikas veidotāju un lēmumu pieņēmēju līmenī, piemēram, ļoti lēna procesu virzība, nenodrošinot nepieciešamo atbalstu abu sektoru pārstāvjiem.

Atziņas un labā prakse

Dalībnieki mācību laikā nonāca pie atziņas, ka pilsoniskā izglītība, lai gan šķietami labs rīks jaunatnes līdzdalības veicināšanai, šobrīd reti noved pie reālām jaunatnes līdzdalības praksēm, jo mācību saturs un process ir pārāk teorētisks, turklāt skola bieži tiek uztverta kā izolēta vide, kas atrauta no “pārējās dzīves”. Tāpat dalībnieki vairakkārt uzsvēra nepieciešamību mazināt savstarpējo norobežošanos, veicināt koprades procesus, iesaistot gan jauniešus, gan abu sektoru praktiķus. Detalizēti tika aplūkotas arī jaunās līdzdalības formas, kā galvenos secinājumus izceļot, ka jaunieši mazāk iesaistās līdzdalībā, kas saistīta tieši ar valstiskām struktūrām, tā vietā priekšroku dodot globālām kustībām vai grassroots tipa aktīvismam.

Pasākumā liela uzmanība tika vērsta uz labās prakses piemēriem no dažādām valstīm – Igaunijas, Latvijas, Melnkalnes, Slovēnijas – iepazīstot veidus, kā jau šobrīd tiek īstenota sadarbība starp formālās un neformālās izglītības sektoriem. Piemēram, Igaunijā jaunatnes līdzdalība tiek veicināta, izmantojot projektos balstītu mācīšanos programmu “Proovikivi”, kuras ietvaros nevalstiskās organizācijas sadarbojas ar skolām. Līdzīgi arī Melnkalnē tiek īstenota “pakalpošanā” balstīta mācīšanās (service-based learning), kur jaunieši apgūst līdzdalības prasmes, risinot savai kopienai aktuālas problēmas mācību procesā. Kā labais piemērs no Latvijas tika izcelta iniciatīva “Kontakts”, kas sniedz iespēju pašpārvaldēm , kā arī NVO “Sabiedrība par atklātību – Delna” projekts “Pašvaldība 16+”, kas vērsts uz jauniešu pilsoniskās kompetences veicināšanu, un  līdzdalības mehānismu (piemēram, iedzīvotāju padomes, līdzdalīgā budžetēšana, pašvaldības vēlēšanas, sabiedriskā apspriešana u.c.) iedzīvināšanu pašvaldībās.

Kopumā pēc semināra skaidri redzama atsaucība sadarbībai starp abiem izglītības sektoriem, un vajadzība pēc atbalsta aktivitātēm un resursiem – gan pieejamas līdzdalības ekspertu un mācību vadītāju datubāzes. Tas ļautu pedagogiem un jaunatnes darbiniekiem stiprināt kompetences, kuras nepieciešamas līdzdalības veicināšanai kopīgām mācībām un tīklošanās pasākumiem, kā arī darbam ar lēmumu pieņēmējiem pašvaldības līmenī, attīstot institucionālas struktūras abu jomu sadarbības atbalstam.

Par partnerību “New Power in Youth”

Partnerības “New Power in Youth” aktivitātes turpināsies arī 2024. gadā. Tās ietvaros tiks organizētas gan tematiskās darbnīcas un mācības projektu iesniedzējiem un skolu pašpārvaldēm, gan mācību apmeklējumi, kā arī ilgtermiņā paredzēts izstrādāt metodoloģiju kopīgām mācībām par jaunatnes līdzdalības veicināšanu gan formālās, gan neformālās izglītības praktiķiem. Lai uzzinātu vairāk par stratēģisko partnerību “New Power in Youth”, kas vērsta uz jaunatnes līdzdalības veicināšanu, sekojiet partnerības lapai sociālo mediju kanālā Instagram: @newpowerinyouth.

Dalīties
Translate »