Salas pamatskola sadarbībā ar skolām Islandē, Zviedrijā un Somijā piedalās Erasmus+ projektā “Lauku jaunatnes iesaistīšana”

Kopš 2019. gada septembra Preiļu novada Salas pamatskola piedalās programmas “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projektā “Lauku jaunatnes iesaistīšana” (“Engaging Rural Youth”(ENGAGE)). Projektu plānots noslēgt līdz 2022. gada vasarai.

Salas pamatskola 
Attēlā Salas pamatskola (foto no Salas pamatskolas arhīva)

Projekta “Lauku jaunatnes iesaistīšana” mērķis ir atbalstīt jauniešus lauku kopienās četrās Eiropas valstīs – Islandē, Zviedrijā, Somijā un Latvijā – aktīvi iesaistīties dažādu ar lauku attīstību saistītu darbību īstenošanā un piedalīties turpmāko lēmumu pieņemšanā savās kopienās.

Projekta ietvaros 2020. un 2021. gadā tika organizētas vairākas skolēnu tiešsaites konferences, kuru laikā visu četru valstu skolēni prezentēja sevi, savu skolu, dzimto pilsētu un valsti pārējiem projekta dalībniekiem. Tāpat skolēniem bija iespēja dalīties pieredzē par pārtikas ilgtspējību reģionā un valstī. Tiešsaistes diskusijās skolēni no projektā iesaistītajām valstīm uzzināja, kas citu valstu lauku kopienu skolēniem ir svarīgs viņu dzimtajā pilsētā un atklāja valstu kopīgās un atšķirīgās iezīmes.

ENGAGE projektā tiek risināti šādi jautājumi:

  • Kāda ir jauniešu labklājība, dzīvojot un mācoties lauku kopienās?
  • Kā iesaistīt jauniešus lauku attīstībā?
  • Kā mainīt pašreizējo tendenci iedzīvotāju aizceļošanai prom no lauku kopienām?
  • Kā lauku kopienās koncentrēties uz ilgtspēju, radošumu un uzņēmējdarbības attīstību?

ENGAGE projekta ietvaros ir izstrādāts četru nedēļu mācību kurss, kas 2022. gada februāra un marta laikā tiek izmēģināts ENGAGE projektā iesaistītajās valstīs Islandē, Zviedrijā, Somijā un Latvijā. Plānots, ka pamatojoties uz skolotāju un skolēnu atsauksmēm, tiks pielāgoti mācību kursa īstenošanas materiāli un metodes.

ENGAGE projektu mācību kursa laikā dalībnieki pārrunās tēmas, kas saistītas ar lauku attīstību un lauku kopienu atdzīvināšanu un ilgtspēju. Skolēni gan individuāli, gan grupās strādās pie inovatīvu ideju izstrādes, lai atbalstītu lauku attīstību un stiprinātu savas kopienas. Skolēni meklēs dzīvotspējīgu risinājumu konkrētai problēmai, ar kuru saskaras kopiena vai vietējais reģions, kurā dzīvo skolēni. Mācību kursa beigās šīs idejas tiks prezentētas vietējās kopienas ieinteresētajām pusēm, un uzvarējusī ideja tiks pētīta tālāk vai tieši īstenota kopienā.

ENGAGE mācību kursa materiāli turpmāk būs pieejami papīra formātā un kā elektroniskkā grāmata ENGAGE projekta mājas lapā engageyouth.eu angļu, islandiešu, zviedru, somu un latviešu valodās.

Plānots, ka 2022. gada aprīļa sākumā 6 skolēni un 2 skolotāji no Salas pamatskolas dosies uz Islandi pie sadarbības skolas Nesskóli pilsētā Neskaupstaður, kurā satiksies visi ENGAGE projektā iesaistīto skolu audzēkņi no Islandes, Zviedrijas, Somijas un Latvijas.

ENGAGE projektu vada biedrība “Friends of rural development” Islandē sadarbībā ar lauku kopienu skolām Nesskóli Islandē, Anttolan yhtenäiskoulu un Kaakkois Suomen Ammattikorkeakoulu Somijā, Montenova Montessoriskola Zviedrijā un Salas pamatskolu Latvijā.

  

Projekta logo un karte ar projektā iesaistītajām skolām (no Salas pamatskolas arhīva) 

Dalīties
Translate »