Sāc jauno gadu, izmantojot iespējas jaunatnes jomā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) 2024. gada sākumā piedāvā jauniešiem, pašvaldību un organizāciju pārstāvjiem, kā arī citiem interesentiem tiešsaistes seminārus, projektu darbnīcas, projektu konkursus un citas vērtīgas iespējas. Jaunais gads ir ne tikai sākums, bet arī iespēja nospraust jaunus vai turpināt sasniegt esošos mērķus un īstenot idejas. Turklāt par 2024. gada apņemšanos var kļūt JSPA sniegto iespēju izmantošana!

Informatīvi tiešsaistes semināri

Lai sniegtu informāciju par jaunākajām izmaiņām, prioritātēm, projektu veidiem un pieredzi, JSPA 2024. gada sākumā organizēs tiešsaistes seminārus. Tajos būs iespēja dzirdēt izzinošas sarunas starp JSPA ekspertiem un projektu īstenotājiem, pieredzes stāstus, kā arī uzzināt par programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” aktualitātēm projektos:

  • 9. janvārī plkst. 13.00-15.00 “Iespējas organizācijām” (jaunatnes darbinieku mobilitātes, sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības, “DiscoverEU” iekļaušanas projekti). Pieteikšanās iespējama, aizpildot elektronisku anketu.
  • 10. janvārī plkst. 13.00-15.00 “Iespējas jauniešiem” (solidaritātes projekti, jauniešu līdzdalības un jauniešu apmaiņas projekti, brīvprātīgā darba iespējas jauniešiem). Pieteikšanās iespējama, aizpildot elektronisku anketu.

Informatīvos seminārus būs iespējams vērot arī tiešsaistē JSPA Facebook kontā.

Projektu darbnīcas

2024. gada sākumā JSPA organizēs arī projektu darbnīcas, lai interesentiem sniegtu atbalstu konkrētu projektu izstrādē:

  • jauniešu apmaiņas projektu izstrādei – 23. un 24. janvārī (klātienē) un 6. februārī (tiešsaistē);
  • jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu izstrādei – 25. un 26.janvārī (klātienē) un 7. februārī (tiešsaistē);
  • iekļaujošu projektu izstrādei – 29. un 30. janvārī (klātienē).

Plašāka informācija par projektu darbnīcu saturu, kā arī pieteikšanās saite tiks publicēta drīzumā tīmekļvietnē www.jaunatne.gov.lv.

Projektu konkursi

Jaunajā gadā Eiropas Savienības programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu finansēšanai un atbalsta aktivitāšu organizēšanai kopumā pieejami vairāk nekā 7 miljoni eiro. Projektu pieteikumus iespējams iesniegt:

  • līdz 20. februāra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (“Erasmus+” jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitātes, jauniešu līdzdalības, “DiscoverEU” iekļaušanas projektu pieteikumus, “Erasmus+” akreditācijas ikgadējās dotācijas pieprasījumus, kā arī “Eiropas Solidaritātes korpuss” solidaritātes projektu un brīvprātīgā darba projektu ikgadējās dotācijas pieteikumus);
  • līdz 5. marta plkst. 13.00 pēc vietējā laika (“Erasmus+” sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības projektu pieteikumus);
  • līdz 1. oktobra plkst. 13.00 pēc vietējā laika (“Erasmus+” jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitātes, jauniešu līdzdalības, “DiscoverEU” iekļaušanas projektu pieteikumus, “Erasmus+” akreditācijas ikgadējās dotācijas pieprasījumus, kā arī “Eiropas Solidaritātes korpuss” solidaritātes projektu un brīvprātīgā darba projektu ikgadējās dotācijas pieteikumus, ja 20. februāra konkursā viss finansējums netiks apgūts).

Plašāka informācija par “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu konkursiem, pieteikumu nosacījumiem, 2024. gadā ieviestajām izmaiņām un citu būtisku informācija pieejama tīmekļvietnes sadaļā “Projektu konkursi”.

Starptautiskas mācības un citas iespējas

Līdz pat 19. februārim, jaunatnes darbiniekiem iespēja pieteikties starptautiskam mācību kursam-darbnīcai par psihoemocionālo labbūtību. Mācības notiks no 11. līdz 14. aprīlim Luksemburgā. To laikā dalībniekiem būs iespēja reflektēt par savu personīgo psihoemocionālo labbūtību un izprast to, kā tā ietekmē labbūtību darba vidē, kā arī iegūt praktiskas zināšanas un apmainīties ar pieredzi un metodēm par psihoemocionālo labbūtību ar citiem.

Savukārt pedagogiem, kuri darbojas vienā vai vairākos eTwinning starptautiskajos projektos un vēlas saņemt novērtējumu par to, iespējams pieteikt savu projektu eTwinning Nacionālajam kvalitātes sertifikātam! To iespējams izdarīt Eiropas Skolu izglītības platformā, aizpildot pieteikuma anketu eTwinning sadaļā pie katra starptautiskā projekta.

Plašākai informācijai par visām plānotajām aktivitātēm un pieteikšanās kārtību aicinām sekot JSPA tīmekļvietnē, kā arī citos komunikācijas kanālos.

2024. gada janvāra, februāra un marta aktualitāšu kalendārs

Aicinām ieskatīties arī JSPA 2024. gada janvāra, februāra un marta aktualitāšu kalendārā, lai varētu laikus ieplānot mācību, pasākumu un projektu konkursu datumus.

 

Dalīties
Translate »