Roku rokā ar “Erasmus+” | Kultūras biedrības “Alternatīvā Realitāte” pieredzes stāsts

Ar “Erasmus+” projektiem mēs iepazināmies piecus gadus atpakaļ, 2017.gadā. Izpētot programmu un analizējot tās mērķus, prioritātes un metodes, mūs pārsteidza tas, cik ļoti “Erasmus+” mērķi un metodes sakrīt ar to, ko paši saviem spēkiem cenšamies veikt jau kopš 2012.gada. Mēs sapratām, ka tieši šī programma spēj palīdzēt mums sasniegt arī mūsu pamatmisiju – palīdzēt citiem atrast ceļu pašattīstībai un pašizaugsmei, jo mūsu organizācijas moto ir – “Izzini pasauli – iepazīsti sevi”.

“Erasmus+” – durvis uz iespēju pasauli

Mūsu mērķis, tāpat kā “Erasmus+” programmas mērķis – nav fiksēts gala rezultāts, bet tas ir personības attīstības process, kas var ilgt visu mūžu, un caur kuru attīstās arī visa sabiedrība. Programma “Erasmus+” priekš mums – tās ir durvis uz iespēju pasauli, kas var atvērties ikvienam jaunietim. Un mēs, kā pavadoņi, turot jaunieti aiz rokas, soli pa soli kopā ejam pretī un caur šīm durvīm, lai parādītu viņam, cik milzīgas, gaišas un visaptverošas iespējas paveras viņa priekšā.

Jau īstenojot pašu pirmo “Erasmus+” projektu, mēs sapratām, cik atraisošas un efektīvas ir neformālās izglītības metodes, ja tās tiek izmantotas pārdomāti, strukturēti un dinamiski. “Erasmus+” ir ceļš, kas palīdz attīstīties gan mums pašiem, gan atvērt jauniešiem durvis uz plašo pasauli, kas pilna ar iespējām un realizējamiem sapņiem. Mēs ejam šo ceļu apzinīgi, roku rokā ar lieliskiem un uzticamiem partneriem, plānojot arī turpmākus starptautiskas sadarbības soļus – gan “Erasmus+” jaunatnes darba jomā, gan brīvprātīgā darba jomā “Eiropas Solidaritātes korpusa” programmas ietvaros.

Jauniešu izaugsme un pozitīvās pārmaiņas projektu laikā – galvenais prieks un lepnums

Mūsu organizācijas pamata mērķa grupa vienmēr bijuši bērni un jaunieši gan no sociālās atstumtības riska grupām, gan ar citiem ierobežojošiem faktoriem, kas liedz viņiem attīstīt savu potenciālu. Mums ir milzīgs prieks vērot, kā šie jaunieši atplaukst projektu laikā, kā sāk uztvert pasauli no cita redzes loka un izaug pār sevi. Tas ir tā vērts. Un tādēļ mēs turpinām.

Piecu gadu laikā mēs vērojam, kā iesaistās jaunieši, kā mainās viņu dzīves uztvere, kā viņi sāk ticēt tam, ka ir spējīgi paveikt ko lielu un izmainīt pasauli. Mūsu acu priekšā vairāki jaunieši ir tik dziļi iesaistījušies “Erasmus+” programmā un projektu organizēšanā, ka jau tagad saista savu turpmāko dzīvi ar jaunatnes darbu un vēlmi palīdzēt citiem jauniešiem iegūt plašākas iespējas. Tas ir mūsu galvenais prieks un lepnums. Visvairāk priecē, kad “Erasmus+” iesaistās jaunieši ar ierobežotām iespējām, un viņu priekšā paveras tādi plašumi, kuriem tie sākumā nespēj noticēt.

Ieguvumi un nākotnes plāni programmā “Erasmus+”

Pateicoties “Erasmus+”, mēs spējam piedāvāt jauniešiem īstenot viņu sapņus un ieceres, popularizēt zaļās prakses, meklēt un ieviest jaunus digitālos instrumentus. Tāpat mums ir iespēja iekļaut jauniešus no dažādam sociālam, nacionālam grupām un dažādam kultūrām, ar atšķirīgiem ieradumiem un interesēm. Tomēr, ja mēs varētu izmainīt vienu lietu programmā “Erasmus+”, tad tā būtu jauniešu apmaiņas dalībnieku vecuma robeža. Ļoti bieži, dzirdot par programmas iespējām, pie mums vēršas cilvēki, kuri nav paguvuši iepazīties ar “Erasmus+” līdz saviem 30 gadiem. Viņi nožēlo savas garām palaistās iespējas iziet šo ceļu no pašiem sākumiem.

Kopumā mūsu organizācijas pieredze piecu gadu garumā ļauj pateikt, ka “Erasmus+” projektu rakstīšana, plānošana un īstenošana ir sniegusi mums plašāku darbības vīziju, dāvājusi lieliskus starptautiskos partnerus un galvenais – palīdzējusi iesaistīt lieliskus, talantīgus, atvērtus jauniešus, kuru dzīve ir kļuvusi daudz košāka un pasaule daudz plašāka. Nākotnē kopā ar partneriem vēlamies izveidot jauniešu radošo centru tīklu dažādās valstīs. Tajos jaunieši, ceļojot no viena centra uz otru, varētu iegūt padziļinātu izpratni par Jaunatnes politikas mērķiem gan teorijā, gan praksē.

Izzini pasauli – iepazīsti sevi. Un “Erasmus+” tev palīdzēs!

 

Pieredzes stāsta autore: Irina Kurpniece (Kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte”)

Attēlā redzams Erasmus+ 35. gadadienas slideris

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība

Dalīties
Translate »