Projektu īstenošana Covid-19 laikā – izaicinoša, bet vērtīga | Kultūras biedrības “Alternatīvā Realitāte” pieredzes stāsts

2021. gads ir bijis viens no izaicinošākiem Kultūras biedrības “Alternatīvā Realitāte” darbības periodiem Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu dēļ. Ieplānoto projektu aktivitātes nācās vairākkārt pārcelt, organizēt papildu drošības pasākumus, nodrošināt dalībniekiem drošāku ceļošanu, sertifikātus, izolācijas un medicīniskās palīdzības iespējas. Pirms projektu īstenošanas kopā ar partneriem pārrunājam dažādus jautājumus par dalībnieku sagatavošanu, ceļošanu, darbībām un aktivitāšu nodrošināšanu drošākā vidē.

Mums izdevās īstenot dažus projektus arī šajā grūtajā laikā, izmantojot periodus, kad ierobežojumi tika atviegloti vai mazināti. Programmas “Erasmus+” ietvaros īstenojām apmācības jaunatnes darbiniekiem “Circus Pedagogy for Youthwork” Rīgā un “ACTarea” Sumos (Ukraina), kā arī jauniešu apmaiņu “Quest – the best!” Lūznavā (Latvija) un Agrosā (Kipra). Šo projektu dalībnieki tika pienācīgi sagatavoti drošākai ceļošanai. Distances ievērošana, masku un dezinfekcijas līdzekļu lietošana aktivitāšu laikā, dzīvošana “burbulī”, telpu vēdināšana, aktivitātes svaigā gaisā, kur vieglāk ievērot distanci un nodrošināt fiziskas aktivitātes veselības uzlabošanai, medicīniska uzraudzība, apdrošināšana arī pret Covid-19 saslimšanu – visi šie pasākumi tika regulāri īstenoti, lai nodrošinātu dalībnieku drošību.

Pielāgošanās situācijai un psiholoģiskā atbalsta nozīme

Psiholoģiska spriedze arī zināmā mērā iespaidoja dalībniekus. Citi atcēla ceļojumus, jo baidījās no saslimšanas, citi baidījās atrasties vienās telpās ar vairākiem cilvēkiem. Līdz ar to nācās gan aicināt daļēji jaunus dalībniekus, gan nodrošināt padziļinātu mentoringu un psiholoģisku atbalstu, pārrunājot ar dalībniekiem viņu drošības aspektus gan grupās, gan individuāli. Palīdzēja tas, ka mūsu komandā ir arī pieredzējuši psihologi un mentori, kuri varēja sniegt palīdzību pat attālināti. Visu mūsu īstenoto projektu gaitā netika konstatēts neviens Covid-19 saslimšanas gadījums, ko uzskatām par sasniegumu un jūtamies gandarīti par veiktiem drošības pasākumiem.

Šobrīd psiholoģiskā spriedze ir mazinājusies, cilvēki ir atsākuši brīvāk ceļot un aktīvāk iesaistās aktivitātēs. Jāpiebilst, ka arī vispārējā vakcinācija lielākai daļai jau dod papildus drošības sajūtu, līdz ar ko dalībnieki spēj vairāk koncentrēties uz projekta vajadzībām un aktivitātēm.

Kopā pārvarētas grūtības sniedz nozīmīgus ieguvumus

Kopumā Covid-19 palīdzēja mūsu komandai kļūt vēl saliedētākai, kā arī izprast labāk mūsu vājās un stiprās puses. Ir izveidojusies cieša un draudzīga sadarbība ar vairākiem partneriem citās valstīs ar līdzīgiem uzskatiem un mērķiem. Vairāki mūsu iesaistītie jaunieši pie mums jūtas kā otrajās mājās, un arvien vairāk saista savus nākotnes plānus ar “Erasmus+” programmu un darbību jaunatnes jomā. Kopā pārvarētās grūtības palīdzēja mums izveidot patiesi labu, atbalstošu komandu, kura spēs īstenot vēl daudz ideju, dāvājot “Erasmus+” programmas iespējas arī citiem jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem.

2022. gadā veiksmīgi pabeidzām vienu no projektiem, kurš Covid pandēmijas dēļ ieilga uz diviem gadiem – jaunatnes darbinieku apmācības “ACTarea”, Koknesē, Latvijā un šovasar intensīvi īstenojam “Erasmus+” projektus akreditācijas ietvaros – tādēļ šī vasara ir pilna ar projektiem, braucieniem, cerībām un jaunām idejām.

Pieredzes stāsta autors: Kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte”

 

Attēlā redzams Erasmus+ 35. gadadienas slideris

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība

Dalīties
Translate »