Projektu iesniedzējus aicina piedalīties aptaujā par vienkāršotām dotācijām

Eiropas Komisijas (EK) Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts (ĢD EAC) aicina projektu īstenotājus piedalīties aptaujā par vienkāršotu dotāciju izmantošanu. Aptauja aizpildāma līdz 28. maijam. Vienkāršoto dotāciju saņemšanas pieredze kalpos par paraugu nākotnes “Erasmus+” programmas aktivitātēm, kā arī citām EAC ĢD programmām.

Aptaujā tiek jautāts par projektu īstenotāju pieredzi saistībā ar dažādiem “Erasmus+” programmas finansēšanas veidiem, un kā tie saskan ar reālo projektu īstenotāju pieredzi, apgūstot šāda veida finansējumu. Aptaujas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 14 minūtes. Visas atbildes tiks apstrādātas anonīmi, un aptaujas rezultāti paredzēti tikai kopējo rezultātu izvērtēšanai. Aptauja ir pieejama angļu, franču, vācu, itāļu, poļu un spāņu valodā. Projektu iesniedzēji ir aicināti aizpildīt aptauju līdz 28. maijam šeit: https://rebrand.ly/EUSimplifiedGrants

Eiropas Komisija ir apņēmusies turpmākajās “Erasmus+” aktivitātēs plaši izmantot vienkāršotu dotāciju veidu, kas paredz vienkāršotu finansējuma izmaksu iespēju (vienotas likmes finansējums, standarta vienības izmaksu skalas un vienreizējie maksājumi) atsevišķi vai kopā, lai aprēķinātu dotācijas lielumu konkrētam projektam vai aktivitātei. Tāpēc projektu iesniedzēju pieredze gan vecajā, gan jaunajā “Erasmus+” programmas plānošanas posmā ir būtiska, lai uzlabotu “Erasmus+” programmu un projektu īstenošanas noteikumus.

Aptauju EAC ĢD uzdevumā veic starptautiska pētījumu kompānija “Ecorys”.

Dalīties
Translate »