Programmas “Erasmus+” jaunatnes partnerību projektu konkursā projektu īstenotājiem pieejami vairāk nekā 2 miljoni eiro

 

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra izsludina programmas “Erasmus+” otro partnerību sadarbībai 2021. gada projektu konkursu. Visi, kuri vēlas īstenot starptautiskus sadarbības projektus jaunatnes jomā, ir aicināti iesniegt projektu pieteikumus līdz 3. novembrim, plkst. 13:00 pēc vietējā laika tiešsaistē – Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home. Apstiprinātos projektus varēs īstenot no 2022. gada 1. marta līdz 31. maijam.

Latvijai programmas “Erasmus+” projektu īstenošanai 2021. gadā pieejami vairāk nekā 4.4 miljoni eiro. Programmas otrajā “Erasmus+” 2. pamatdarbības “Partnerības sadarbībai” projektu konkursā pieejamais finansējums ir 2 118 5004 eiro, attiecīgi:

  • Sadarbības partnerības projektiem – 1 854 974 eiro;
  • Maza mēroga partnerības projektiem – 263 530 eiro.

Projektu īstenotāji ir aicināti iesniegt pamatotus projektu pieteikumus, kas ir balstīti uz iesniedzējorganizācijas vajadzībām un pētījumiem, būtu noderīgi dažādu jomu organizācijām un būtiski uzlabotu jauniešu dzīves. Tāpat organizācijas ir aicinātas iesniegt projektus, kas ņem vērā programmas “Erasmus+” jaunā perioda (2021 – 2027) prioritātes – iekļaušanu un dažādību, digitālo transformāciju, vides ilgtspējas un klimata jautājumus, kā arī  dalību demokrātiskajā dzīvē.

Dalība programmā “Erasmus+” ir jauniešu un jaunatnes jomā strādājošo iespēja saņemt Eiropas finansiālo atbalstu savu ideju īstenošanai, lai iepazītu neformālo izglītību, uzlabotu savas kompetences, stiprinātu organizācijas kapacitāti, kā arī pilnveidotu darbu ar jaunatni Latvijā, veidojot un īstenojot projektus. Programmas ietvaros organizācijas un jaunieši var īstenot ne tikai sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības, bet arī jauniešu apmaiņas, jaunatnes darbinieku mobilitāti un jauniešu līdzdalības aktivitātes.

Šogad programmas “Erasmus+” projektu īstenotājiem Latvijā ir iespēja piedalīties divos projektu konkursos – pavasarī un rudenī, ar kopējo finansējumu vairāk nekā 4.4 miljoni eiro apmērā.

Plašāka informāciju par jauno “Erasmus+” programmu, projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama: https://jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/erasmus/. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

Dalīties
Translate »