Programma “Erasmus+”: 35. gadadienas pasākums atzīmē sasniegtos rezultātus un plānoto nākotnē

Šodien Briselē notiek programmas “Erasmus+” 35. gadadienas svētku noslēguma pasākums. Programma “Erasmus+” tika izveidota 1987. gadā, un gandrīz 13 miljoniem cilvēku tā ir devusi iespējas studēt, praktizēties, strādāt un darīt brīvprātīgo darbu ārzemēs. Arī nākamajos gados programmā “Erasmus+” cilvēkiem būs iespējas mācīties un piedalīties starptautiskos projektos.

Pēc Eiropas Jaunatnes gada programma 2023. gadā turpinās rūpēties, lai jauniešu viedoklis tiktu sadzirdēts Eiropas Savienībā un ārpus tās, galvenokārt palielinot “Erasmus+” finansēto jaunatnes pasākumu skaitu. Papildus tādu projektu veicināšanai, kuros atbalsta zaļo pārkārtošanos visos dažādajos izglītības sektoros, programma turpina censties panākt oglekļneitralitāti, popularizējot ilgtspējīgus transporta veidus un atbildīgu attieksmi pret vidi.

Tajā pašā laikā būs projekti un darbības, kas arī turpmāk palīdzēs pildīt ES apņemšanos veicināt prasmju pilnveidošanu un pārkvalificēšanos un tādējādi būs vērtīga artava plānā 2023. gadu noteikt par Eiropas Prasmju gadu.

Priekšsēdētājas vietnieks jautājumos par mūsu eiropeisko dzīvesziņu Margaritis Shins: “Programmas Erasmus+ 35.gadadienu svinēt labi iederas šī ļoti intensīvā gada beigās, kas, pat neraugoties uz visu piedzīvoto postu un nelaimēm, bija veltīts Eiropas jaunatnei. Programmas “Erasmus+” sniegtās iespējas arvien iedvesmo cilvēkus ilgoties pēc labākas nākotnes, ir palīdzējušas stiprināt visu “erasmusiešu” eiropeisko identitāti un būvē tiltus starp Eiropu un pasauli. Programma “Erasmus+” kopš 1987.gada ir līdzējusi mūsu Savienību padarīt pilnvērtīgāku, un visi kopā mēs lolojam savu nākotni.”

Par inovāciju, pētniecību, kultūru, izglītību un jaunatnes lietām atbildīgā komisāre Marija Gabriela: “Iepriekšējos 35 gados programma “Erasmus+” ir uzlabojusi dzīvi 13 miljoniem dažāda vecuma un izcelsmes cilvēku. Lai “Erasmus+” turpinātu palīdzēt cilvēkiem, kam ir mazāk iespēju piedalīties mobilitātes pasākumos, esam sākuši tā individuālā atbalsta augšupēju koriģēšanu, kas piešķirts 23.novembrī izsludinātajos 2023.gada uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus. Esam pārliecināti, ka šī koriģēšana dos vajadzīgo ietekmi.”

Plašāka informācija: Programma “Erasmus+”: 35. gadadienas pasākumā cildina programmas rezultātus un iezīmē nākotni (europa.eu)

 

Informāciju sagatavoja: Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Avots: LETA

Dalīties
Translate »