Piesakies mācībām par stratēģisko partnerību radošumam projektu veidošanu


2020. gada oktobrī notiks jauns stratēģisko projektu konkurss – stratēģiskās partnerības radošumam!  Apzinoties Covid-19 krīzes izraisītās sekas, Eiropas Komisija to ir izveidojusi, lai sniegtu atbalstu projektu ideju īstenošanai, kas vērstas uz kultūras un radošuma veicināšanu. Lai veiksmīgi sagatavotu projekta pieteikumu, tiek organizētas mācības, kas notiks no 20. līdz 22. septembrim, Rīgā, Pierīgā vai tās apkārtnē (vieta tiks precizēta).

Stratēģiskās partnerības radošumam mērķi ir veicināt starpnozaru sadarbību, lai sniegtu jauniešiem un pieaugušajiem rīkus un kompetences, kas veicina radošu un inovatīvu risinājumu radīšanu darbā ar jaunatni un kritiskās situācijās, veicinātu Eiropas pilsoniskumu un visu iedzīvotāju izpratni par kultūru, kā arī sociālo iekļaušanu caur mākslu.

Mācību laikā dalībnieki:

  • uzzinās par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” stratēģiskās partnerības radošumam projektu veidu;
  • attīstīs sava projekta ideju un strādāt pie tā izstrādes;
  • gūs izpratni par partneru meklēšanas iespējām un sadarbības lomu projektā;
  • individuāli konsultēties ar JSPA pārstāvi un mācību vadītājiem;
  • iepazīs citas organizācijas un tīklosies, lai veidotu sadarbības kontaktus un iedvesmotos.

Mācībām aicinām pieteikties jaunatnes organizācijas, kā arī organizācijas, kas veic starpsektorālu sadarbību, piemēram, izglītības iestādes, nevalstiskās organizācijas, uzņēmumi (ieskaitot sociālos uzņēmumus), pašvaldības un to iestādes, kultūras iestādes u.c.

Mācībām no katras organizācijas var pieteikties ne vairāk kā divi cilvēki, līdz 15. septembra plkst. 10:00 aizpildot pieteikuma anketu: https://ieej.lv/MMza5

Mācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai dalībnieki varētu piedalīties visās mācību dienās! Mācības ir bez maksas un notiks latviešu valodā. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar programmas “Erasmus+” atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un mācību izdevumus. Dalībniekiem jāsedz tikai ceļa izdevumi uz mācību norises vietu.

Uzzini vairāk par Stratēģiskām partnerībām radošumam!

Dalīties
Translate »