Piesakies Eiropas jaunatnes programmas “Erasmus+” informatīvajām dienām

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas, pašvaldības, jauniešu neformālās grupas un ikvienu, kas vēlas īstenot programmas “Erasmus+” projektus piedalīties informatīvās dienās, kas tiks organizētas tiešsaistē. Dalībniekiem iepriekš jāreģistrējas norādītajos linkos.

Informācija par informatīviem tiešsaistes pasākumiem platformā “Zoom” projektu īstenotājiem:

26. augustā, plkst. 11:00 – Jaunatnes līdzdalības projekti;
2. septembris, plkst. 14:00 – Jauniešu apmaiņas projekti;
6. septembris, plkst. 14:00 – Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekti;
15. septembris, plkst. 14.00 – Partnerības sadarbības projekti.

Plašāka informāciju par 2021-2027. gada “Erasmus+” programmu, projektu konkursiem un dalību tajos ir pieejama: www.jaunatne.gov.lv/par-agenturu/programmas-projekti/erasmus/. Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

ES programmas “Erasmus+” projektu īstenošanai 2021. – 2027. gadā pieejamais finansējums Eiropā ir 26 miljardi eiro, no kuriem 10,3% ir paredzēti jaunatnes jomai.

 

Dalīties
Translate »