Pieejamas komunikācijas vadlīnijas projektu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenotājiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Eiropas Savienības (ES) programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenotājiem pieejamas Eiropas Komisijas izstrādātas komunikācijas vadlīnijas “Kā informēt par savu projektu? Soli pa solim ceļvedis, komunicējot par projektiem un to rezultātiem”. Vadlīnijas iztulkotas visās 24 ES valodās, tai skaitā arī latviešu valodā.

Šī ceļveža mērķis ir atbalstīt programmu “Erasmus+”, “Eiropas Solidaritātes korpuss” un “Radošā Eiropa” projektu īstenotājus saistībā ar to īstenotajām komunikācijas aktivitātēm. To ir izstrādājusi Eiropas Komisijas Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts sadarbībā ar Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūru (EACEA).

Komunikācijas vadlīnijas “Kā informēt par savu projektu? Soli pa solim ceļvedis, komunicējot par projektiem un to rezultātiem” latviešu valodā un angļu valodā pieejamas JSPA tīmekļa vietnes sadaļā “Materiāli”, taču pārējās ES oficiālajās valodās tās iespējams lejupielādēt ES Publikāciju biroja tīmekļa vietnē.

 

Dalīties
Translate »