Pieejamas Erasmus+ veidlapas projektu pieteikumu iesniegšanai

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Eiropas Komisija ir sagatavojusi programmas “Erasmus+” 2021. gada projektu konkursu pieteikumu elektroniskās veidlapas.

Veidlapas ir pieejamas Eiropas Komisijas mājaslapas sadaļā “Open calls – Youth”. Detalizēta informācija par programmu “Erasmus+” ir pieejama “Erasmus+ 2021. gada programmas vadlīnijās”.

Projektu pieteikumus konkursam divās pamatdarbībās var iesniegt nevalstiskās organizācijas, NVO, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, neformālas jauniešu grupas, sociālie uzņēmumi, u.c.), kas jau strādā vai vēlas strādāt jaunatnes jomā.

  1. pamatdarbība “Personu mobilitāte”:

2. pamatdarbība “Partnerības sadarbībai”:

Atgādinām, ka projektu pieteikumi pamatdarbībā “Personu mobilitāte” ir iesniedzami līdz 2021. gada 11. maijam, plkst. 13:00 (pēc vietējā laika), bet pamatdarbībā “Partnerības sadarbībai” – līdz 2021. gada 20. maija plkst. 13:00 (pēc vietējā laika).

Vairāk informācijas par izsludinātajiem “Erasmus+” projektu konkursiem ir pieejama šeit: www.jaunatne.gov.lv/konkursi/erasmus/.

Dalīties
Translate »