Pieejamas “Erasmus+” Akreditācija jaunatnes jomā projektu pieteikumu iesniegšanas veidlapas

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka Eiropas Komisija ir sagatavojusi programmas “Erasmus+” 2022. gada projektu konkursa Akreditācija jaunatnes jomā pieteikumu elektronisko veidlapu.

Veidlapa ir pieejama vienotajā “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” platformā, sadaļā “Open calls – Youth”. Detalizēta informācija par programmu “Erasmus+” pieejama programmas 2022. gada vadlīnijās.

Akreditācijas Jaunatnes jomā pieteikumu konkursam var iesniegt nevalstiskās organizācijas, NVO, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes, sociālie uzņēmumi, u.c., kas vismaz 2 gadus veic darbu ar jaunatni.

Projektu iesniedzēji var pieteikties programmas “Erasmus+”  akreditācijai jaunatnes jomā, kas dod iespēju ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt finansējumu sekojošiem mobilitātes projektiem:

Atgādinām, ka pieteikumi Akreditācijai Jaunatnes jomā ir iesniedzami līdz 2022. gada 19. oktobrim, plkst. 13:00 (pēc vietējā laika).

Vairāk informācijas par izsludinātajiem “Erasmus+” projektu konkursiem ir pieejama sadaļā “Izsludinātie projektu konkursi”.

Dalīties
Translate »