Pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītos aicina pieteikties mācību ciklam “Atbalsts darba ar jaunatni ilgtermiņa plānošanai un mobilā darba veikšanai Latvijas pašvaldībās”

Lai veicinātu jauniešu iesaisti aktivitātēs un mobilā darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās, no 2021.gada jūlija līdz 2021.gada novembrim notiks 4 mācību cikls, kura ietvaros darbā ar jaunatni iesaistītajiem darbiniekiem –  jaunatnes lietu speciālistiem, jaunatnes darbiniekiem, NVO darbiniekiem, bērnu un jauniešu centru darbiniekiem –  būs iespēja gūt zināšanas un pieredzi mobilā darba ar jaunatni sistēmas izveidē un ieviešanā un stratēģiskā darba ar jaunatni plānošanā, kā arī attīstīt kompetences finansējuma piesaistē mobilā darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībās. Mācību cikla ietvaros notiks arī 3 dienu pieredzes apmaiņas vizītes Lietuvā un Igaunijā. Dalībai mācībās nepieciešams reģistrēties.

Mācību cikls paredzēts 2-3 dalībniekiem no vienas pašvaldības (kopumā 10 pašvaldības). Plānoto četru klātienes un tiešsaistes apmācību norises laiki:

  • 26.07.2021. mācības klātienē Rīgas jauniešu centrā “Kaņieris”, Rīgā, un no 27.07.2021. līdz 28.07.2021. mācības tiešsaistē Zoom platformā;
  • Septembrī trīs dienu mācības Lietuvā (datumi tiks precizēti);
  • Oktobrī trīs dienu mācības Igaunijā (datumi tiks precizēti);
  • No 24.11.2021. līdz 25.11.2021. mācību cikla noslēgums Latvijā.

Prasības projekta dalībniekiem:

  • Mācībās var piedalīties pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītie (jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, NVO darbinieki, bērnu un jauniešu centru darbinieki u.c.), kuri šobrīd veic darbu ar jaunatni un vēlas arī turpmāk strādāt šajā jomā.
  • Vienu pieteikumu vēlams kopā aizpildīt 2-3 pašvaldības pārstāvjiem (jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, NVO darbinieki, bērnu un jauniešu centru darbinieki u.c.).
  • Piesakoties, jāieplāno apmeklēt pilnu mācību ciklu (piedalīties 4 mācībās), kas notiks no 2021. gada jūlija līdz 2021. gada novembrim.
  • Dalībniekiem mācību norises laikā tiks nodrošinātas uzturēšanās, ēdināšanas un transporta izmaksas mācību vizītei Lietuvā un Igaunijā.
  • Dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi uz mācību norises vietām Latvijā.

Mācības plānotas klātienē, un tajās tiks ievērotas visas mācību norises brīdī noteiktās epidemioloģiskās prasības mācību norisei valstī. Aicinām dalībniekus vakcinēties, lai varētu droši plānot mācību norisi klātienē Latvijā un citās Baltijas valstīs.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra turpina sadarbību ar pašvaldību jaunatnes jomā iesaistītajiem ar mērķi uzlabot darba ar jaunatni kvalitāti vietējā līmenī, sniedzot regulāru un ilgtermiņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu veicināšanai. Kopš 2016. gada Latvija, kopā ar citām Eiropas valstīm programmas „Erasmus+” nacionālajām aģentūrām un citiem partneriem īsteno stratēģiskās partnerības projektu “Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, kura ietvaros paredzētas dažādas aktivitātes nacionālā un starptautiskā mērogā, lai stiprinātu darba ar jaunatni attīstību pašvaldībās.”

Darbs ar jaunatni ir dinamisks un mainīgs. Tādēļ ir svarīgi aktīvi sekot līdzi jauniešu vajadzībām un vēlmēm, izveidojot saturīgu, izglītojošu un interesantu pakalpojumu klāstu jauniešu dzīvesvietai pieejamās vietās un attīstot mobilo darbu ar jaunatni.

Pieteikties apmācību ciklam var aizpildot pieteikuma anketu: https://ej.uz/mobilais_darbs

Pieteikšanās līdz 12.jūlijam!

 

Jautājumu gadījumā zvaniet vai rakstiet:

Agnese Kārkliņa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
E-pasts: agnese.karklina@jaunatne.gov.lv
Tālr.: +371 67251180

Dalīties
Translate »