Organizācijām līdz gada beigām iespēja pieteikties “Erasmus+” akreditācijai jaunatnes jomā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizācijas, kuras plāno regulāras mācību mobilitātes aktivitātes jaunatnes jomā, līdz 2021. gada 31. decembrim pieteikties “Erasmus+” akreditācijai jaunatnes jomā, kas dod iespēju ar atvieglotiem nosacījumiem saņemt finansējumu mobilitātes projektiem (jauniešu apmaiņai un jaunatnes darbinieku mobilitātei). Organizācijām, iepriekš reģistrējoties,  16. decembrī pieejams  informatīvs vebinārs, kā arī praktiskas mācības akreditācijas pieteikumu izstrādei.

Organizācijas, kuras ikdienā darbu ar jaunatni plāno ilgtermiņā un stratēģiski, aicinātas izmantot “Erasmus+” akreditāciju jaunatnes jomā, iegūstot vienkāršotu pieeju finansējuma saņemšanai un garantētu ikgadējo finansējumu dažādām aktivitātēm stratēģiskā mērķa sasniegšanai. Tās ietvaros organizācijas var īstenot jauniešu apmaiņas un jaunatnes darbinieku mobilitāti.

“Erasmus+” akreditācijai jaunatnes jomā var pieteikties jebkura Latvijā reģistrēta juridiska persona, kas vismaz divus gadus īsteno darbu ar jaunatni. Iepriekšēja pieredze “Erasmus+” programmā nav obligāta. Lai pieteiktos finansējumam 2022. gadā, organizācijām akreditācija jāpiesaka līdz 31. decembrim. Ikgadējais dotācijas pieprasījums 2022. gadā jāveic līdz 23. februārim.

Organizācijām, kuras vēlas pieteikties “Erasmus+” akreditācijai jaunatnes jomā, JSPA 2021. gada 16. decembrī plkst. 11.00 organizēs informatīvu vebināru, kā arī plkst. 13.00 nodrošinās praktisku mācību pēcpusdienu akreditācijas pieteikumu izstrādei. Iepriekšēja pieteikšanās vebināram: https://ej.uz/InfoDiena1612

Vairāk informācijas par “Erasmus+” akreditāciju jaunatnes jomā.

Neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Projektu vadības un uzraudzības daļas projektu koordinatoriem.

Par “Erasmus+” jaunatnes programmu

Eiropas Savienības (ES) izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programmas “Erasmus+” jaunais periods ilgst no 2021. –  2027. gadam. Tas ir turpinājums iepriekšējam “Erasmus+:Jaunatne darbībā” posmam, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas “Erasmus+” ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus.

Programmā “Erasmus+” ir iespējams īstenot projektus 2. pamatdarbībās – “Mācību mobilitāte jaunatnes jomā” un “Partnerības sadarbībai”.

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas “Erasmus+” īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra  nodrošina  programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā „Erasmus+”. Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.erasmuspluss.lv.

Par JSPA

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību.

JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: “Erasmus+”; “Eiropas Solidaritātes korpuss”, Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem “Eurodesk”, “eTwinning”, Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu “PROTI un DARI!”.

Dalīties
Translate »