Online mācības “Digitālā jaunatnes darba akadēmija – DigYouWork”

Ar mērķi izpētīt vairākus digitālos rīkus un stratēģijas, ko jaunatnes darbinieki var izmantot, lai digitalizētu savu darbu ar jauniešiem un viņu labā, Spānijas nacionālā aģentūra no 14. septembra – 11. oktobrim organizē četru nedēļu tiešsaistes mācības “Digitālā jaunatnes darba akadēmija – DigYouWork”. Dalībai mācībās līdz 20. augustam nepieciešams reģistrēties SALTO Resursu centra vietnē.

Mācību mērķis ir apmācīt jaunatnes darbiniekus izmantot digitālos rīkus savā darbā organizācijās un kopā ar jauniešiem, popularizēt Eiropas digitālo kompetenču sistēmu (pazīstama arī kā DigComp), kas piedāvā instrumentus pilsoņu digitālās kompetences uzlabošanai un veicināt sadarbību digitālajā darbā ar jaunatni Eiropas līmenī. Mācību laikā dalībnieki iepazīs 5 jomas digitālajā darbā ar jaunatni: 1) sasniedzamība (kā labāk sasniegt noteiktas mērķgrupas); 2) komunikācija un jaunatnes darba aktivitāšu veicināšana; 3) iekšējā komunikācija; (4) kopdarbs un (5) jauniešu e-līdzdalības veicināšana. Katram jaunatnes darbiniekam būs iespēja izstrādāt savu rīcības plānu, galveno uzmanību pievēršot atbilstošu digitālo rīku ieviešanai ikdienas darbā ar jaunatni.

Dalībnieku mācības notiks HOP platformā, kur tiks ievietoti aktuālie uzdevumi un notiks saziņa grupu darbu ietvaros. Attiecīgās nedēļas veicamie uzdevumi tiks precizēti 2 konferencēs (nedēļas sākumā un vidū). Visu nedēļu dalībniekiem būs pieejams mentoru atbalsts veiksmīgai uzdevumu izpildei.

#1 NEDĒĻA: tendences, izaicinājumi un ieinteresētās puses
 • katra dalībnieka darba ar jaunatni un / vai digitālo kompetenču iepazīšana;
 • iepazīšanās ar Eiropas digitālo kompetenču ietvaru (DigComp);
 • digitālo kompetenču novērtēšana;
 • tendences un izaicinājumi (digitālajā) darbā ar jaunatni // PEST analīze;
 • ieinteresēto personu / mērķgrupas identificēšana.
# 2 NEDĒĻA: jaunatnes darba aktivitāšu veicināšana
 • digitālie instrumenti, kas veicina jauniešu darba aktivitātes un sasniegtās auditorijas lielumu;
 • informācijas izplatīšanas ietekmes rādītāji;
 • radošā laboratorija: komunikācijas kampaņas sagatavošana par darbu ar jaunatni.
# 3 NEDĒĻA: iekšējā komunikācija un kopdarbs
 • kvalitātes standarta prezentācija Eiropas jaunatnes projektos (European Quality in Youth Projects – EQYP);
 • kvalitātes nozīme jaunatnes darbā, kvalitātes rādītāji;
 • iekšējās komunikācijas rīki; digitālie instrumenti sadarbības darbam.
# 4 NEDĒĻA: inovācijas jauniešu e-līdzdalībā
 • jauniešu digitālās līdzdalības laboratorija: pievienošanās EDYS – European Digital Youth Summit 2020 (tiešsaistes pasākums);
 • jaunatnes darba loma jauniešu digitālās līdzdalības veicināšanā;
 • digitālie instrumenti jauniešu iesaistīšanai un konsultēšanai;
 • ieteikumi 1. nedēļā noteiktajām mērķauditorijām;
 • rīcības plāna izstrāde un Youthpass.
Četru nedēļu tiešsaistes mācības ļauj dalībniekiem organizēt savu laiku, un mācīties viņiem vispiemērotākajā laikā. Mācību kursu veido:
 • tiešsaistes tiešraides grupas mijiedarbība videokonferenču sesijās (2 sesijas nedēļā pa apmēram 2 stundām, pirmdienās un ceturtdienās plkst. 18:00 CET / 16:00 GMT). Videokonferenču apmeklētība vismaz 75%;
 • iknedēļas palīdzība no mentora, sazinoties ar vienu no pasniedzējiem;
 • e-apmācības saturs un diskusijas katru pirmdienas rītu tiks publicētas HOP platformā (mācības notiks individuāli, dalībnieku izvēlētajā tempā);
 • uzdoto uzdevumu izpilde (vismaz 75% no uzdotajiem nedēļas uzdevumiem).

Paredzamā individuālā mācību slodze lekciju apguvei un uzdevumu izpildei – aptuveni 8-10 stundas nedēļā.


Papildu informācija:

Ieva Upesleja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358062
ieva.upesleja@jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »