Notiks informatīva sesija par Erasmus+ centralizēto projektu konkursu “Pilsoniskas sabiedrības sadarbība”

16. novembrī plkst. 14:00 – 17:30 (pēc Briseles laika) Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūra (turpmāk – EACEA) kopā ar Eiropas Komisiju organizē tiešsaistes informācijas sesiju, lai izskaidrotu finansēšanas iespējas, kas pieejamas saskaņā ar “Erasmus+” KA3 centralizēto projektu konkursu “Pilsoniskas sabiedrības sadarbība” izglītības un jaunatnes jomās.

Pēc informatīvās daļas par projektu konkursa mērķiem un nosacījumiem, būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt paskaidrojumus no EACEA pārstāvjiem.
Tiešsaistes links dalībai pasākumā. Iepriekšeja reģistrācija nav nepieciešama.

Projektu konkursa ietvaros ir iespēja saņemt darbības dotācijas Eiropas organizācijām, kuru statūtos noteiktās darbības kalpo ES politikas stratēģiskajiem mērķiem (galvenokārt bezpeļņas organizācijām, brīvprātīgām apvienībām, fondiem, NVO vai tamlīdzīgām organizācijām) visā Eiropā. Darbības dotācijas neatbalsta konkrētu projektu, bet gan organizācijas kapacitātes stiprināšanu. Uz darbības dotāciju saņemšanu attiecas tādi paši noteikumi kā projektu īstenošanas konkursiem, taču tās nenošķir tiešās un netiešās izmaksas.

Plašāka informācija
Plašāka informācija par jaunatnes projektu konkursu

Dalīties
Translate »