Norisinās starptautisks pētījums par programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” īstenošanu un ietekmi darbā ar jaunatni

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) informē, ka starptautiskais RAY pētniecības tīkls (Research-based analysis of European youth programmes) ir uzsācis pētījumu par Eiropas jaunatnes programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietekmi darbā ar jaunatni. Šis ir pirmais RAY tīkla veiktais pētījums kopš pasaule saskārās ar Covid-19 pandēmiju. Dotajā brīdī norisinās pētījuma 1. posms – pētniecības datu vākšana.

RAY pētniecības tīkls tika izveidots 2008. gadā ar mērķi nodrošināt un uzlabot Eiropas jaunatnes programmu ieviešanas kvalitāti. Šobrīd pētījumā piedalās jau 34 valstis.

Pētījuma galvenie mērķi ir:

  • uzzināt respondentu pieredzi par dalību programmu “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpuss ietvaros īstenotajās aktivitātēs;
  • apkopot respondentu pozitīvos un negatīvos viedokļus par dalību programmu “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpuss ietvaros īstenotajās aktivitātēs;
  • apkopojot iegūtos rezultātus, izpētīt Eiropas jaunatnes programmu ietekmi caur 2021.un 2022.gadā programmu “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpuss ietvaros īstenotajām aktivitātēm.

Aicinājums piedalīties pētījumā tiks izsūtīts individuāli katram 2021.gada un 2022.gada “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros īstenoto aktivitāšu dalībniekam.

Dalīties
Translate »