“Nāc tīmeklī” | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes jaunatnes līdzdalības projekta pieredzes stāsts

2020./2021. mācību gada noslēgumā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra savā Facebook kontā ievietoja aicinājumu – piedalīties programmas “Erasmus+” jaunatnes līdzdalības un programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” solidaritātes korpusa projektu darbnīcās. Uz aicinājumu piedalīties 3 dienu virtuālajās mācībās atsaucāmies arī mēs – V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes jaunieši Beāte Šneidere un Mārtiņš Stebulis. Projektu darbnīcās, analizējot trūkumus, problēmas un to ietekmējošos faktorus, nonācām pie projekta “Nāc tīmeklī” idejas. Tā kā apmācībās guvām zināšanas par abu projektu veidiem, sapratām, ka programmas “Erasmus+” jaunatnes līdzdalības projektu veids ir pilnībā atbilstošs mūsu idejai. Mācību laikā veidojām arī savu projekta pieteikumu, tā rakstīšanā iesaistījās vēl lielāka jauniešu grupa.

“Tā kā šis ir mūsu pirmais šāda līmeņa projekts, ir daudz nezināmā un nākas saskarties ar vairākiem izaicinājumiem. Projekta iesniegšanas process bija diezgan sarežģīts, jo tas prasīja ilgu laiku, negulētas naktis un daudz enerģijas, taču mēs neatkāpāmies no savas idejas, lai gan dažreiz šķita, ka vieglāk būtu visu “mest pie malas”. Iesniegšanas procesā vairākkārt sazinājāmies ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras pārstāvjiem, kuri bija ļoti atsaucīgi un ar prieku atbildēja uz visiem mūsu jautājumiem,” stāsta projekta īstenotājs Mārtiņš Stebulis.

Projektā visu realizē jaunieši – gatavo neformālās aktivitātes, uzrunā personības, sagatavo aktivitāšu programmu un dažviet pat gatavo jauniešiem maltīti. Projekts pilnībā tiek vērsts uz izglītības konceptu “Jaunietis jaunietim”. “Pašā sākumā uztraukumu radīja tas, vai jaunieši atsauksies un iesaistīsies projekta aktivitātēs. Bija sarežģīti jauniešus apzināt, jo pašreiz Kuldīgas novadā nav tādas vienotas platformas, lai informācija nonāktu līdz visām Kuldīgas novada apdzīvotajām teritorijām. Tika ieguldīts darbs pie jauniešu apzināšanas, informējot izglītības iestādes un jaunatnes organizācijas. Šeit arī sapratām, cik ļoti pietrūkst vienota platforma (mājaslapa), kas projekta laikā tiks arī izstrādāta,” turpina Mārtiņš Stebulis. Šobrīd esam projektā strādājuši pie tā, lai starp jauniešiem tiktu izveidots tāds kā “tīmeklis”, ar kura palīdzību rastu sadarbību projekta laikā un pēc tā. Esam iepazinuši jau vairākus Kuldīgas novada pagastus, kur darbojas aktīvi jaunieši. Esam pievērsuši uzmanību tādām tēmām kā demokrātija, nemateriālais kultūras mantojums, vides ilgtspēja, digitālā pratība, Eiropas zaļais kurss u.c. Šobrīd projektā ir iesaistījušies aptuveni 200 jaunieši.

“Projekts “Nāc tīmeklī” viennozīmīgi man ir devis daudz neaizmirstamas sestdienas interesantu cilvēku lokā. Visvairāk atmiņā ir palikusi nodarbība Alsungā, jo tā bija piedzīvojumu pilna –uzzināju daudz jauna par suitu kultūru un nobaudīju slaveno suitu sklandrausi. Iepazinu jaunus draugus, kā arī mēs kā pašpārvalde ieguvām kontaktus ar citām jaunatnes organizācijām,” emocijās dalās projekta īstenotāja Beāte Šneidere.

Tā kā projekts vēl turpinās, esam iesākuši darbu pie projekta otrās aktivitātes – digitālā portāla izveides. Aktīvāk pie tās strādāsim šī gada otrajā pusē, radot jau reālu mājaslapas prototipu. Vairāk par projeku, tā mērķiem īstenotajām un plānotajām aktivitātēm un citu informāciju iespējams uzzināt V. Plūdoņa Kuldōigas vidusskolas skolēnu pašpārvaldes tīmekļa vietnē.

Intervija ar jauniešiem, projekta īstenotājiem par projektu “Nāc tīmeklī”:

 

Pieredzes stāsta autors: Mārtiņš Stebulis, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskolas skolnieks un pašpārvaldes aktīvists

Dalīties
Translate »