Mācības “Brīvprātīgā darba mentoringa ābece” | Malaga (Spānija)

No 23. – 28. septembrim Spānijas nacionālā aģentūra Instituto de la Juventud de España (INJUVE) organizē mācību kursu “Brīvprātīgā darba mentoringa ābece”. Mācības notiks Mollina pilsētā, Malagas provincē (Spānija). Mācības paredzētas programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu īstenotājiem un visiem tiem, kuri vēlas apmācīt savus esošos vai topošos mentorus. Mācībām var pieteikties līdz 31. jūlijam, reģistrējot savu dalību SALTO Resursu centra vietnē.

Mācības piedāvā mentoriem vai potenciālajiem mentoriem iespēju iegūt zināšanas par mentora darba galvenajiem uzdevumiem, iepazīt noderīgus rīkus un resursus mentora ikdienas darba veikšanai, dalīties mentoringa pieredzē un pārrunāt dažādu projektu atšķirības un mentoringa darba dažādību, kā arī apgūt brīvprātīgā darba mentoringa pamatposmus (sagatavošanās, ieviešana un pārraudzība). Tāpat mācību dalībnieki iepazīs programmu “Eiropas Solidaritātes korpuss”, dažādu brīvprātīgajās aktivitātēs iesaistīto pušu lomu, īpaši mentora lomu un uzzinās, kā atbalstīt brīvprātīgo mācību procesu, risināt grūtības, konfliktus vai problēmas un pārvērst izaicinājumus jaunās iespējās. Iegūtās zināšanas ne tikai palīdzēs apgūt jaunas prasmes, bet palīdzēs labāk atbalstīt Eiropas brīvprātīgos un padziļināt brīvprātīgā darba būtību programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros.

Mācību mērķi:
 • piedāvāt dalībniekiem praktisku un teorētisku pieredzi par brīvprātīgā darbaudzināšanu;
 • izprast brīvprātīgā darba plānu un dažādu ieinteresēto personu lomu brīvprātīgā darba aktivitātēs programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”;
 • pilnveidot zināšanas un prasmes brīvprātīgo atbalstam ( dažādi mācību procesi);
 • iepazīstināt ar dažādiem mentoringa veidiem;
 • atbildēt iz dalībnieku tehniskajiem / praktiskajiem jautājumiem;
 • iepazīstināt ar brīvprātīgo mentoringa labo praksi un apmainieties ar pieredzi;
 • apmainīties ar kontaktiem un veidot jaunas partnerības iespējas;
 • izveidot atbalsta grupu tīklu.

Programma tiks veidota plenārsēdēs un darba grupās, līdzsvaroti apvienojot plenārsēdes diskusijas, apaļā galda diskusijas, pieredzes apmaiņas un konktrētu tematu seminārus. Neformālās izglītības metodiku izmantošana nodrošinās visu iesaistīto personu aktīvu līdzdalību. Aktīvu dalībnieku iesaistīšanos nodrošinās arī darbs grupās. Ar mācību programmu var iepazīties šeit.

Dalībnieku profils:

 • Vismaz 18 gadus veci;
 • Spēj sazināties angļu valodā;
 • Pārstāv vai ir iesaistījies akreditētā organizācijā, kas īsteno programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” brīvprātīgā darba projektus;
 • Strādā vai plānot strādāt par brīvprātīgo mentoru;
 • Ar motivāciju uzlabot savas zināšanas un prasmes kā brīvprātīgo mentori, lai efektīvāk atbalstītu Eiropas brīvprātīgos un brīvprātīgā darba mācīšanās procesus;
 • Atvērts mācīties un dalīties pieredzē.

!!! Pirms pieteikšanās lūdzam izvērtēt ar ceļošanu saistītos riskus un iepazīties ar prasībām par pašizolāciju pēc atgriešanās Latvijā. Aktuālā informācija par saslimstības rādītājiem ar COVID19 ārvalstīs un nosacījumiem pēc atgriešanās no ārvalstīm Latvijā ir pieejama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļa vietnē.


Papildu informācija:

Laura Liepa Timma
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas
Projektu koordinatore
laura.liepa-timma@ jaunatne.gov.lv
T.67358069

Dalīties
Translate »