Pieteikšanās pagarināta līdz 6. maijam! Aicinām darbā ar jaunatni iesaistītos no pašvaldībām un NVO pieteikties supervīziju atbalstam

Lai veicinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu, kas pārstāv pašvaldības un nevalstiskās organizācijas (NVO), psihoemocionālo labbūtību un mazinātu Covid-19 pandēmijas, kā arī karadarbības Ukrainā sekas uz psihoemocionālo veselību, aicinām darbā ar jaunatni iesaistītos līdz 6. maijam pieteikties supervīziju atbalstam!

Laika posmā no 2022. gada aprīļa līdz 2022. gada decembrim Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam un programmas “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projekta “Europe Goes Local” ietvaros organizēs supervīziju grupas, lai nodrošinātu darbā ar jaunatni iesaistītajiem piekļuvi sistēmiska psihoemocionālā atbalsta saņemšanai profesionālu supervizoru vadībā.

Projekta laikā paredzētas astoņas grupu (līdz 12 cilvēkiem) sesijas vienu reizi mēnesī profesionāla supervizora vadībā. Katra no sesijām plānota trīs stundu garumā. Lai padziļināti strādātu pie konkrētiem izaicinājumiem, ar kuriem savā darba vietā sastopas katrs dalībnieks, pēc inidivuālas vienošanās ar supervizoru, katram dalībniekam tiks nodrošināta iespēja saņemt divas individuālās (dalībnieks un supervizors) supervīzijas vienas stundas garumā.

Supervīzijas tiks organizētas kā profesionāls dialogs un refleksija, kas var atbalstīt katra dalībnieka pieredzes izvērtēšanu un izmantošanu personīgo un profesionālo resursu pilnveidei.

Supervīziju projekta ietvaros tiks veidota papildus viena grupa:

Grupa pēc dalībnieku pieprasījuma tiks kombinēta klātienē un attālināti (klātienē supervīzijas norisināsies JSPA 1.stāva zālē Mūkusalas ielā 41, Rīgā, attālināti tiešsaistes platformā zoom.com).

Supervīziju plānotie norises datumi:

 • 13.05.2022;
 • 21.06.2022;
 • 12.08. 2022;
 • 07.09.2022;
 • 29.09.2022;
 • 21.10.2022;
 • 11.11.2022;
 • 09.12.2022

Prasības projekta dalībniekiem:

 • Supervīziju atbalsts tiek nodrošināts  NVO darbā ar jaunatni iesaistītajiem. Darba stāžam un slodzei, kādā tiek veikti jaunatnes lietu speciālista un/vai jaunatnes darbinieka pienākumi, nav nozīmes.
 • Piesakoties supervīziju atbalstam, dalībniekam jāieplāno ierasties uz visām astoņām grupas tikšanās reizēm, kas notiks no 2022. gada maija līdz decembrim, kā arī šajā astoņu mēnešu periodā jārēķinās ar aktīvu līdzdalību projektā.
 • Dalībniekiem tiks nodrošināts bezmaksas supervizora atbalsts (astoņas grupu un divas individuālās tikšanās) un kafijas pauzes grupu supervīziju laikā klātienē.
 • Grupu supervīzijas klātienē plānots organizēt atbilstoši katras supervīzijas norises brīdī valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām.
 • Dalībniekiem pašiem jāsedz ceļa izdevumi uz projekta norises vietu Rīgā, JSPA telpās Mūkusalas ielā 41 un atpakaļ.
 • Lai supervīziju atbalsts dalībniekiem sniegtu labākos rezultātus, no dalībniekiem sagaidām spēju uzticēties, atvērtību un gatavību iesaistīties savu un grupas dalībnieku izaicinājumu risinājumu meklēšanā, ievērojot konfidencialitāti par supervīziju grupā runāto.

 

Pieteikšanās anketa (aizpildāma līdz  6.maijam) pieejama: 

https://forms.gle/xjjypUNhgiXbUzc37

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA projektu koordinatoriem:

Laura Timma
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67358069
laura.timma@jaunatne.gov.lv

Dalīties
Translate »