Līdz 29.11 pašvaldību pārstāvji aicināti pieteikties mācībām par darba ar jaunatni lobiju pašvaldībās

Pašvaldību darbā ar jaunatni iesaistītie (jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki), kas vēlās gūt un nostiprināt zināšanas darba ar jaunatni interešu pārstāvniecības (lobija) stiprināšanā, tiek aicināti līdz 29.11.2021 pieteikties starptautiskām mācībām, kas notiks laika posmā no 2022. gada janvāra līdz maijam. Mācību valoda – angļu.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA), turpinot 2017. gadā uzsākto stratēģiskās partnerības projektu „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level”, informē par iespēju Latvijas pašvaldību pārstāvjiem piedalīties mācību kursā “Lobijs darbā ar jaunatni” (Lobbying for Youth Work). Mācību dalībnieki to ietvaros ne tikai apgūs mācību tematiku, bet arī izstrādās personīgu rīcības plānu, kas būs katra dalībnieka lobija projekta pamats. Mācību ietvaros tiks apgūta vietējās politikas jomas kartēšana un analīze, mērķu izstrāde, (vietējo) tīklu analīze un attīstība, rīcības plānu izstrāde, politiskā komunikācija.

Mācības notiks 3 starptautiskos klātienes mācību moduļos:

  1. modulis: no 2022. gada 7. – 10. februāris Beļģijā
  2. modulis: 2022. gada 23.-25. maijs Latvijā
  3. modulis: 2023. gada pirmā puse, norise – Francijā

Mācību dalībnieki

Mācībās piedalīsies dalībnieki no Vācijas, Latvijas, Horvātijas, Beļģijas-Flandrijas un Francijas.

Aicinām pieteikties pašvaldību jaunatnes lietu speciālistus un/vai jaunatnes darbiniekus ar konkrētu, ilgtermiņa mērķi mainīt vietējo izpratni par darba ar jaunatni vērtībām un aktuālajiem izaicinājumiem. Aicinām pieteikties dalībniekus, kuri ir apņēmības pilni un motivēti aktīvi piedalīties visās mācību programmas daļās (t.i., moduļos, semināros, mācībās) un attīstīt personīgās un profesionālās prasmes. Aicinām dalībniekus, kuri varēs izstrādāt personīgo rīcības plānu un saņemt tam nepieciešamo atbalstu.

Izmaksas

Projekts tapis programmas “Erasmus+” ietvaros un dalībniekiem plānots apmaksāt ceļa un dalības izdevumus. Dalībai moduļa mācībās Beļģijā un Francijā dalībniekiem būs jāveic līdzmaksājums.

Kāpēc būtiski domāt par lobiju?

Darbs ar jaunatni ir vairāk nekā tikai pedagoģisks darbs ar jauniešiem. Tas nozīmē arī politisku rīcību. Vietējā jaunatnes speciālista vai jaunatnes darbinieka ikdiena ir caurstrāvota ar politiskiem jautājumiem. Pārāk bieži šķiet, ka darbu ar jaunatni nosaka politiski lēmumi. Turklāt Covid-19 pandēmijas ietekme uz jauniešiem un darbu ar jaunatni ir jūtama, tai skaitā, dažkārt samazinot budžetu darbam ar jaunatni, slēdzot jaunatnes iestādes utt.

Tajā pašā laikā darbam ar jaunatni visā Eiropā ir unikāla pozīcija, atbalstot telpu jauniešu viedoklim un autonomijai un veidojot tiltus, lai jaunieši ar kompetenci un pārliecību varētu spert nākamos soļus dzīvē. Arī Eiropas līmenī norit dinamiskas debates par darbu ar jaunatni, kuru rezultātā nesen tika pieņemta Eiropas jaunatnes darba kārtība, kas ir radījusi pozitīvu politisko situāciju darbam ar jaunatni un kas var būt arī stimuls pozitīvai politiskai situācijai valsts un vietējā līmenī.

Ir būtiski iesaistīties jaunatnes darba lobēšanā, tai skaitā sagatavot un dot iespēju vietējiem jaunatnes darbiniekiem iestāties par darbu ar jaunatni, ietekmēt, veidot un virzīt vietējo jaunatnes politiku.

Covid-19 pasākumi

Mācības ir plānots īstenot klātienē. Gadījumā, ja mainās ar Covid-19 saistīti drošības pasākumi, mācību dalībnieki tiks informēti par izmaiņām, paturot tiesības klātienes mācības organizēt attālināti.

Visiem dalībniekiem jāievēro ceļošanas noteikumi, kā arī citi aktuāli drošības noteikumi, izbraucot no savas mītnes valsts un ierodoties uzņemošajā valstī, piemēram, jāspēj uzrādīt sadarbspējīgs Eiropas vakcinācijas sertifikāts. Organizatori nodrošinās, ka aktivitāšu laikā tiks veikti drošības pasākumi, kas nepieciešami saistībā ar Covid-19, ievērojot visas aktuālās drošības vadlīnijas, kas ir spēkā līdz pasākuma norises brīdim. Visi dalībnieki tiks izmitināti vienvietīgās istabiņās.

Par projektu “Europe Goes Local”

Programmas “Erasmus+” jaunatnes projekta „Europe Goes Local: Supporting Youth Work in Municipal Level” mērķis ir sniegt atbalstu darba ar jaunatni pašvaldībās stiprināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai. Projekta laikā katra no iesaistītajām pašvaldībām saņems individuālu atbalstu, kā arī iespēju papildināt savas zināšanas par darbu ar jaunatni starptautiskā dimensijā. Projektā var piedalīties Valstu, kuras realizē ilgtermiņa projektu: Vācijas, Latvijas, Horvātijas, Beļģijas-Flandrijas un Francijas dalībnieki.

Plašāka informācija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Nils Mosejonoks – nils.mosejonoks@jaunatne.gov.lv

Papildu materiāls: Lobbying-for-Youth-Work

Dalīties
Translate »