Līdz 20. februārim var iesniegt pieteikumus Eiropas Savienības programmu jaunatnes jomas projektu konkursā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina vēl līdz 20. februāra plkst. 13.00 iesniegt projektu pieteikumus šī gada pirmajā Eiropas Savienības (ES) programmu “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” jaunatnes jomas projektu konkursā. Projektu atbalstam februāra konkursā kopumā pieejami vairāk nekā 3,6 miljoni eiro.

Nevalstiskās organizācijas, pašvaldības un to iestādes, valsts iestādes un citi interesenti, kas strādā jaunatnes jomā, līdz 20. februāra plkst. 13.00 pēc Latvijas laika var iesniegt projektu pieteikumus sekojošos programmas “Erasmus+” jaunatnes jomas projektos: jauniešu apmaiņas; jaunatnes darbinieku mobilitātes; jaunatnes līdzdalības un “DiscoverEU” iekļaušanas, kā arī pieteikties “Erasmus+” akreditācijas ikgadējai dotācijai. Savukārt programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss” var iesniegt solidaritātes projektu pieteikumus, kā arī brīvprātīgā darba ikgadējās dotācijas pieteikumus.

Šī gada februāra projektu konkursā paaugstināts sākotnēji paredzētais pieejamais finansējums – “Erasmus+” jaunatnes jomas projektu atbalstam precizētais finansējums ir 2 314 237,20 eiro, savukārt “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu atbalstam – 1 314 430,50 eiro.

Tāpat līdz 5. marta plkst. 13.00 iespējams iesniegt projektu pieteikumus “Erasmus+” 2. pamatdarbības – sadarbības partnerības un maza mēroga partnerības projektos. Šo projektu finansēšanai kopumā pieejami 902 431,50 eiro.

Pieteikšanās projektu konkursiem iespējama, projektu pieteikumus un ikgadējos dotācijas pieteikumus iesniedzot elektroniski vienotajā “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” platformā. Aicinām neatlikt projektu iesniegšanu uz pēdējo dienu!

Rakstot projektu pieteikumus, iesniedzēji aicināti ņemt vērā, ka projekta tematam jāatbilst vienai no četrām ES programmās izvirzītajām prioritātēm – iekļaušana un dažādība, digitālā transformācija, vides ilgtspējas un klimata jautājumi, kā arī līdzdalība demokrātiskajā dzīvē.

Par 2023. gada projektu konkursu rezultātiem

Kopumā 2023. gadā ES programmu jaunatnes jomas projektu konkursos tika iesniegti 463 pieteikumi, kas ir par 216 vairāk nekā pagājušajā gadā. 372 no tiem programmā “Erasmus+” un 91 – programmā “Eiropas Solidaritātes korpuss”. No visiem iesniegtajiem pieteikumiem apstiprināti tika 117 “Erasmus+” projekti ar kopējo finansējumu 4 406 850,00 eiro un 62 “Eiropas Solidaritātes korpuss” projekti ar kopējo finansējumu 1 394 189,00 eiro.

Jāpiemin, ka starp pērn apstiprinātajiem projektiem, populārākās tēmas bija vērstas uz divām no četrām programmu prioritātēm – 31% jeb 56 no apstiprinātajiem projektiem bija par digitālo transformāciju un 27% jeb 48 par aktīvu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē.

Papildu informācija

Plašāka informācija par šiem un citiem projektu konkursiem, kā arī detalizētāks finansējuma sadalījums pieejams JSPA tīmekļvietnes sadaļā “Izsludinātie projektu konkursi”, taču informācija projektu pieteikumu izstrādes atbalstam – sadaļā “Materiāli”. Iedvesmai ar projektu īstenotāju pieredzes stāstiem iespējams iepazīties www.jaunatne.gov.lv, kā arī JSPA Youtube kanālā.

Dalīties
Translate »