Līdz 19. janvārim iespēja pieteikties mācībām “Iekļaujošu projektu darbnīca”

Lai veicinātu vienlīdzīgas iespējas, piekļuvi, iekļaušanu un taisnīgumu jaunatnes jomas projektos, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina organizāciju pārstāvjus līdz 19. janvāra plkst.12.00 pieteikties mācībām “Iekļaujošu projektu darbnīca”. Tās norisināsies no 29. līdz 30. janvārim klātienē Rīgā.

Mācībās plānots stiprināt organizāciju prasmes un zināšanas veidot iekļaujošu projektu pieteikumus Eiropas Savienības programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” (turpmāk – ES programmas). Dalībniekiem pēc mācībām būs pieejams mentorings projektu izstrādei un iesniegšanai.

Mācībās, akcentējot iekļaušanu, tiks apskatīti tādi ES programmu jaunatnes jomas projekti kā:

Mācību mērķi ir:

  • veidot izpratni par ES jaunatnes jomas projektu veidiem, akcentējot iekļaušanas aspektus un veicinot iekļaujoša projekta pieteikuma iesniegšanu;
  • veidot izpratni par konceptiem “ierobežotas iespējas”, “iekļaušana” un “dažādība”, saskaņā ar programmas “Erasmus+” vadlīnijām;
  • veicināt zināšanas par jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti un dalību ES programmu projektos.

Divu dienu laikā mācību dalībniekiem būs iespēja:

  • iepazīt ES programmas un to prioritātes;
  • izzināt iekļaujošu projektu būtību un nozīmīgumu;
  • iegūt zināšanas par mērķgrupām un metodēm iekļaujošu projektu veidošanai;
  • veidot izpratni par jauniešu ar ierobežotām iespējām iesaisti ES jaunatnes jomas projektos;
  • iepazīt dažādu ES programmu projektu veidu iespējas un priekšrocības;
  • aplūkot projektu iesniegšanas un īstenošanas nosacījumus, akcentējot iekļaušanas aspektu.

Pieteikšanās mācībām

Mācībās aicinām piedalīties pa pāriem – vienam organizācijas pārstāvim un vienam jaunietim. Mācības ir bezmaksas un notiks latviešu valodā. Dalībniekam jāpiedalās abās mācību dienās!

Pieteikšanās mācībām iespējama līdz 19. janvāra plkst. 12.00, aizpildot anketu. Rezultāti par dalību mācībās tiks paziņoti katram personīgi, informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Būtiska informācija

Dalībniekiem tiks nodrošināta bezmaksas ēdināšana un naktsmītnes, bet ceļa izdevumi līdz norises vietai jāsedz pašiem. Konkrēta mācību norises vieta Rīgā tiks paziņota apstiprinātajiem dalībniekiem. Mācību norises vieta būs pieejama cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Lūdzu, pieteikuma anketā norādiet savas īpašās vajadzības, tostarp arī alerģijas, pārtikas nepanesību u.c. faktorus, ko pasākuma organizatoriem vajadzētu ņemt vērā, lai komandas dalība mācībās būtu pilnvērtīga un patīkama!

Plašāka informācija par ES programmu projektu veidiem pieejama JSPA tīmekļvietnes sadaļā “Visi projekti jauniešiem”.

Radās jautājumi?

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta Starptautiskās sadarbības un atbalsta nodaļas projektu koordinatori Leldei Vaivodi (tālr.: +371 67356247, e-pasts: Lelde.Vaivode@jaunatne.gov.lv)

Dalīties
Translate »