Līdz 16.03. aicinām pieteikties mācībām Itālijā par digitālo darbu ar jaunatni un šķēršļiem izglītības procesā

Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina speciālistus, kuri strādā ar jauniešiem NEET situācijā (nestrādā un nemācās) vai tādiem jauniešiem, kuriem perspektīvā ir risks nokļūt NEET situācijā, līdz 16. martam pieteikties mācībām “Digitālais darbs ar jaunatni un šķēršļi izglītības procesā”, kas notiks no 19. līdz 23. aprīlim Itālijas pilsētā Kagliari.

Mācību mērķis

Palielināt projektu skaitu un uzlabot projektu, kuros tiek iesaistīti jaunieši NEET situācijā, kvalitāti  programmās “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”, kā arī veicināt jauniešu NEET situācijā iesaisti projektos un organizācijās, kuras strādā ar šo mērķgrupu dalību programmās “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpuss.

Mācību uzdevumi

  • Veicināt refleksiju par jauniešiem NEET situācijā, salīdzinot situāciju dažādās valstīs, kuras tiks pārstāvētas mācībās.
  • Apzināt, ar kāda veida mācīšanās grūtībām/ izglītības šķēršļiem saskaras jaunieši viņu formālās un neformālās izglītības procesā (skolās, jauniešu centros, organizācijās, tiešsaistes vidē, brīvā laika aktivitātēs).
  • Apzināt, kādi ir pieejamie jaunākie digitālie rīki darbā ar jaunatni, lai mazinātu jauniešu NEET situācijā izolācijas sajūtu, vilšanās un nepiederības/neiesaistes sajūtu mācību procesā.
  • Apzināt programmu “Erasmus+ “un “Eiropas Solidaritātes korpus” iespējas iekļaujošai starptautiskai mobilitātei jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Dalībnieku profils

  • Jaunatnes darbinieki, kuriem ir pieredze darbā ar jauniešiem NEET situācijā, bet ir neliela vai nav vispār pieredze ar “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” programmām.
  • Pedagogi, speciālās izglītības pedagogi, profesionālās izglītības iestāžu pedagogi.
  • Sociālie darbinieki, sociālo dienestu darbinieki.

Vairāk informācijas un pieteikšanās mācībām SALTO Resurcu centra tīmekļa vietnē šeit.

Šīs mācības tiek rīkotas Stratēģiskās partnerības sociālās iekļaušanas jomā ietvaros.

Dalīties
Translate »