Līdz 16.01.2022 aicinām pieteikties darbnīcai par Jauniešu apmaiņas projektu veidošanu

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) līdz 16.01.2022 aicina organizāciju pārstāvjus pieteikties projektu darbnīcai par Eiropas Savienības programmas Erasmus+ Jauniešu apmaiņas projektu veidošanu. Darbnīca notiks 20.01.2022, 21.01.2022 un 26.01.2022 tiešsaistes platformā Zoom.

Jauniešu apmaiņas projekti

Par Jauniešu apmaiņas projektiem

To ietvaros jauniešu grupai ir iespēja savā valstī uzņemt jauniešus no citām valstīm vai pašiem doties uz kādu citu valsti, lai kopā ar citām jauniešu grupām piedalītos kopīgi veidotā projektā.

Projektu darbnīca iepazīstinās ar svarīgākajiem projekta pieteikuma nosacījumiem, palīdzēs rast iedvesmu projekta idejai un sniegs vispārīgu ieskatu projekta un tā aktivitāšu izstrādes un īstenošanas procesā.

Projektu darbnīcas laikā dalībniekiem būs iespēja sīkāk uzzināt par:

  • jauniešu apmaiņas projektu būtību un uzbūvi;
  • programmas “Erasmus+” prioritātēm (iekļaušana un dažādība, vides ilgtspējas un klimata jautājumi, aktīva līdzdalība demokrātiskajā dzīvē, digitālā transformācija) un to iekļaušanu projekta aktivitātēs;
  • jēgpilnu mācīšanās procesu un Youthpass rīku.

No vienas organizācijas (NVO, jauniešu centra, pašvaldības, skolas utt.) aicinām pieteikties divus dalībniekus, lai darbnīcas laikā ar pārinieku varētu attīstīt jau reālu projekta ideju. Pārī var pietiekties gan jaunieši, gan jaunietis ar atbalsta personu. Apmaiņu projektos var piedalīties jaunieši vecumā no 13 līdz 30 gadiem, savukārt atbalsta persona drīkst būt arī vecāka par 30 gadiem.

Mācības notiks trīs dienas, laikā no plkst. 16.00 līdz 20.00. Svarīgi, lai dalībnieku pāris varētu piedalīties visās mācību dienās! Mācības ir bez maksas un notiks latviešu valodā.

Lai piedalītos mācībās, abiem dalībniekiem līdz 2022. gada 16. janvārim (ieskaitot) jāizpilda viena kopīga pieteikuma anketa.

Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi pēc 16. janvāra, par to informējot uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Lai sagatavotos projektu darbnīcai un uzzinātu būtiskāko informāciju par projektu pieteikšanu un īstenošanu 2022. gada 6. janvārī plkst. 15:00 aicinām piedalīties informatīvā vebinārā  par “Jauniešu apmaiņas projektiem”, kas notiks 06.01.2022 plkst. 15:00. 

Sīkāku informāciju par mācībām jautā:

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatorei Agnesei Čikulei (e-pasts agnese.cikule@jaunatne.gov.lv, t. 67358061)

Dalīties
Translate »