Līdz 18.03. aicinām jauniešus ar un bez pieredzes piedalīties aptaujā par stažēšanos jeb praksi

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) aicina jauniešus ar vai bez stažēšanās (prakses) pieredzes piedalīties Eiropas Komisijas (EK) Nodarbinātības ģenerāldirektorāta īstenotā pētījumā stažēšanās kvalitātes sistēmas novērtēšanas veicināšanai, līdz 18. martam aizpildot aptauju (aptauja pieejama 23 valodās Eiropas Komisijas vietnē šeit).

Aptaujas mērķis ir apkopot informāciju par jauniešu pieredzi saistībā ar stažēšanos jeb praksi, izprast galvenos izaicinājumus tās veikšanā un apkopot viedokli, lai izvirzītu ieteikumus stažēšanās pieredzes uzlabošanai visā Eiropas Savienībā.

Stažēšanās (prakse) ir ierobežots, apmaksāts vai neapmaksāts darba pieredzes gūšanas periods, kura mērķis ir reālos darba apstākļos uzlabot cilvēku prasmes un pieredzi. Šajā aptaujā, runājot par stažēšanos, domāta darba pieredzes gūšana brīvprātīgā kārtā, lai uzlabotu savas prasmes darba tirgū. Aptauja neskar obligātās apmācības formālās izglītības vai profesionālās izglītības un apmācības programmas daļas ietvaros (piemēram, apmācības, lai kļūtu par ārstu vai advokātu), ne arī mācekļu praksi (apprenticeships). Aptaujā paustie viedokļi tiks analizēti Eiropas Komisijas veiktā novērtējuma ietvaros.

Dalība aptaujā jauniešiem dos iespēju dalīties pieredzē un viedokļos par stažēšanos savā valstī un paust viedokli par turpmākajiem politikas pasākumiem šajā jomā. Aptaujā sniegtā informācija tiks apstrādāta anonīmi.

 

 

Dalīties
Translate »