Līdz 12.04. aicinām pieteikties mācībām par “Erasmus+” iespējām starptautiska mēroga jaunatnes darbā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) līdz 12. aprīlim aicina darbā ar jaunatni iesaistītos bez iepriekšējas pieredzes “Erasmus+” starptautisku aktivitāšu organizēšanā pieteikties mācībām par “Erasmus+” jaunatnes programmu pielietošanu starptautiska mēroga jaunatnes darbā “Appetiser”, kas no 6. līdz 10. jūnijam tiks organizētas Latvijā. 

Mācību “Appetiser” (“Uzkoda” tulkojumā no angļu valodas) mērķis ir sniegt pozitīvu pirmo pieredzi starptautiskajā jaunatnes darbā un motivēt dalībniekus izmantot “Erasmus+” jaunatnes programmas, parādot, kā tas ir – strādāt ar jauniešiem starptautiskā vidē.

Mācību galvenie uzdevumi

  • Izprast neformālo un starpkultūru mācīšanos.
  • Izbaudīt pirmo starpkultūru jaunatnes projektu pieredzi.
  • Dalīties vietējās jauniešu aktivitātēs un pieredzē starptautiskā mērogā.
  • Izpētīt atbalsta iespējas, kas pieejamas Erasmus+ Jaunatnes programmas piedāvātajām starptautiskajām jaunatnes aktivitātēm.
  • Izvērtēt “Erasmus+” atbalstītos labās prakses piemērus.
  • Uzzināt, kā starptautiska pieredze var sniegt pienesumu dalībnieku ikdienas darbā nacionālā mērogā.

Dalībnieka profils

  • Nacionāla mēroga pieredzējis jaunatnes darbinieks/līderis, kas vēl nav organizējis starptautiskas “Erasmus+” jaunatnes programmu aktivitātes.
  • Ir vēlme uzzināt par “Erasmus+” piedāvātajām iespējām starptautisko jauniešu apmaiņu, brīvprātīgā darba un jaunatnes darbinieku apmācību  kontekstā.
  • Tiek uzturēts kontakts ar jauniešiem, kuriem būtu vērtīga iesaiste starptautiskās aktivitātēs.
  • Ikdienas darbs ir saistīts ar organizāciju vai neformālo grupu, kas vēlas uzsākt iesaisti “Erasmus+” jaunatnes programmās vai arī uzzināt par jaunām starptautiskām aktivitātēm šīs programmas ietvaros.

Papildus informācija un pieteikšanās mācībām SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē.

Ik gadu tiek organizēti vairāki “Appetiser” mācību kursi. Plašāka informācija par kursu formātu un ideju pieejama šeit.

Saistībā ar Covid-19 mācības tiks organizētas atbilstoši valstī noteiktajām epidemioloģiskajām prasībām. Ja mācības klātienē nebūs iespējams organizēt, tās notiks tiešsaistē.

Dalīties
Translate »