Latvijas un Ukrainas jaunieši projektā par videi draudzīgu dzīvesveidu

Jaunieši no sešām dažādām valstīm 2018. gadā īstenoja “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektu “Action in ECO Direction”, kurš norisinājās gan Latvijā, gan Ukrainā. Jauniešus šajā projektā vienoja ideja par ekoloģisku un videi draudzīgu dzīvesveidu.

Ekoloģija, apkartējas vides saglabāšana, atkritumu samazināšana un otrreizējās izmantošanas iespējas, videi draudzīgs dzīvesveids – šādus jautājumus apsprieda jauniešu apmaiņas dalībnieki Ķesterciemā. Projektu organizēja un īstenoja Kultūras biedrība „Alternatīvā Realitāte” kopā ar starptautiskiem partneriem no sešām valstīm.

Projekts norisinājās divās daļās. Pirmā projekta kārta tika organizēta Engures novada Ķesterciemā. Tajā 42 jaunieši no Itālijas, Armēnijas, Latvijas, Moldovas, Ukrainas un Čehijas diskutēja par ekoloģijas problēmām dažādās valstīs un kopīgi meklēja tām risinājumus.

Projekta ietvaros jaunieši no otrreizējiem materiāliem Kesterciemā izveidoja bērnu rotaļu laukumu, kā arī organizēja vietējiem bērniem teatralizēto pasākumu, iekļaujot eko spēles un veicinot videi draudzīgu dzīvesveidu. Šis jaukais rotaļu laukums tika radīts ar domu, ka jāskatās uz atkritumiem daudz ekonomiskāk un apdomīgāk, jāmēģina izmantot visus resursus, kas mums ir, nevis nevērīgi mest ārā un vairot vides piesārņojumu.

Daudzi projekta dalībnieki apciemoja Latviju pirmo reizi mūžā. Latvija paliks viņiem atmiņā ar baltām jūras krasta smiltīm un krāšņiem saulrietiem pie Baltijas jūras. Vairāki projekta dalībnieki norādīja, ka vēlētos dzīvot tik skaistā vietā un nepieļautu tā piesārņojumu. Jaunieši atzinīgi novērtēja, cik tīra un sakopta ir Ķesterciema pludmale un iedvesmojās no projektā piedzīvotā, sakot, ka arī atgriežoties mājās turpinās rūpēties par apkārtējo vidi un ekoloģiju.

Karolina Dodon (Moldova): “Pie jūras esmu pirmo reizi dzīvē, nekad nebiju iedomājusies, cik tas ir skaisti. Šī ir brīnišķīga vieta, un man prieks par to, ka tā ir tik sakopta un tīra. Pie mums Moldovā par teritoriju tīrīšanu vēl tikai sāk aizdomāties. Atgriežoties mājās, noteikti gribu ierosināt projektu par teritorijas sakopšanu.”

Andrea D’Alessandro (Itālija): “ “Erasmus+” projektā piedalos pirmo reizi, un tagad saprotu, cik daudz tas palīdz paplašināt dzīves uztveri, sākt domāt par globāliem jautājumiem, par ko līdz šim nebiju aizdomājusies.”

Andrejs Priede (Latvija): “Man šis ir pirmais “Erasmus+” projekts. Es ieguvu lieliskus jaunus draugus no ārzemēm un pārvarēju savas bailes izteikties angļu valodā. Tagad varu brīvi izteikt savas domas publiskās prezentācijās un jūtos daudz drošāks. Ekoloģijas problēmas man ir tuvas, un es gribēju uzzināt, kā tās tiek risinātas citās valstīs. Tas arī izdevās. Noteikti gribu ne tikai piedalīties “Erasmus+” projektos arī turpmāk, bet arī rakstīt un īstenot tos pats. Idejas jau ir!”

Otra projekta daļa norisinājās Ukrainā, kur jauniešu apmaiņas dalībnieki rīkoja „up-cycling” (atkritumu kreatīvas pārstrādes) meistarklases Sumu pilsētas skolēniem. Meistarklašu procesā skolēni kopā ar projekta dalībniekiem mācījās veidot svečturus, maisiņus, skolas piederumu maciņus un citas noderīgas un skaistas lietas no otrreizējiem materiāliem.

Irina Kurpniece, NVO Kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte”

Dalīties
Translate »