Jauniešu apmaiņas projekts ksenofobijas un neiecietības mazināšanai

Pēdējās desmitgadēs Eiropas sabiedrība strauji kļūst par multikulturālu, tā ietver arvien jaunas nācijas ar savām kultūras vērtībām un tradīcijām. Mums ir jāiemācās, kā efektīvi dzīvot un strādāt kopā, pārskatot mūsu uzskatus par ksenofobiju, mācoties pieņemt citu cilvēku un citu kultūru vērtības. Īpaši aktuāls ir jautājums par iecietību un ksenofobiju jauniešiem, kuri ir nākotnes sabiedrības veidošanas priekšplānā.

Informētības palielināšana par toleranci, ksenofobijas līmeņa samazināšana, kas ir raksturīga vecākām paaudzēm daudzās Eiropas valstīs, ir viena no programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” prioritātēm.

Šīs jauniešu apmaiņas “Net Art for Tolerance” mērķis bija veicināt iecietības izpratni un sociāli aktīvu pretestību pret ksenofobiju jauniešu vidū, tostarp jauniešu vidū ar mazākām iespējām un invaliditāti.

Projektā piedalījās 36 dalībnieki vecumā no 18 līdz 25 gadiem, no 6 valstīm. Projekts norisinājās Kiprā, Pafosā no 2019. gada 31. augusta līdz 9. septembrim. Projektā piedalījās jaunieši ar ierobežotām iespējām no dažādām Eiropas Savienības valstīm, jo īpaši no tām valstīm, kuras ikdienā saskaras ar ksenofobiju.

Projekta īstenotāji: kultūras biedrība “Alternatīvā Realitāte” (Latvija) sadarbībā ar “Youth Dynamics” (Kipra), “Contrôle-Z Nouvelle Aquitaine” (Francija), “Vedogiovane Società Cooperativa Sociale” (Itālija), “YOUTH ON BOARD”  (Maķedonija), “Asociatia Expert for Security and Global Affairs” (Rumānija).

Jauniešu apmaiņas mērķi bija vērsti uz īpašām iezīmēm, tāpēc jauniešu apmaiņas programmā kopā mēs:
●    nodrošinājām jauniešiem dziļākas zināšanas par ksenofobiju, toleranci, minoritātēm;
●    izpētījam ksenofobijas un minoritāšu problēmas iesaistītajās valstīs un plašākā kontekstā, kā arī meklēt risinājumus dažādos līmeņos;
●    veicinājām jauniešu atbildīgu un tolerantu uzvedību;
●    devām jauniešiem iespēju sākt sociālo un radošo pašizpausmi;
●    veicinājām jauniešu aktīvu pilsoniskumu, piemēram, iecietības, ksenofobijas un minoritāšu tiesību jomā;
●    veicinājām jauniešu ar mazākām iespējām iekļaušanu, nodrošinot viņiem iespēju vienlīdzīgā līmenī piedalīties starptautiskā jauniešu projektā;
●    veicinājām daudzveidību, starpkultūru dialogu un toleranci starp dažādu valstu jauniešiem, daloties, mācoties un strādājot kopā starptautiskajā komandā;
●    veicinājām jauniešu iniciatīvas sajūtu, strādājot pie globālu jautājumu risinājumiem un organizējot savas kopienas darbības;
●    veicinājām starptautisko sadarbību starp jaunatnes organizācijām jauniešu neformālās izglītības jomā, sadarbojoties starptautiskā projektā.

Projekts “Net Art for Tolerance” ir veltīts ksenofobijas un tolerances problēmām mūsdienu multikulturālajā sabiedrībā. Dalībnieki apguva multikulturālismu un toleranci, strādājot kopā, lai atrisinātu savas savstarpējās problēmas; dalījās ar personisko pieredzi; kļuva motivēti turpināt vietējās un starptautiskās iniciatīvas kā aktīvi pilsoņi.

No 2019. gada 31. augusta līdz 9. septembrim dalībnieki sadarbojās un sagatavoja radošo darbu kopumu saistībā ar ksenofobijas jautājumu. Viņu darbi, kas pieejami virtuālās platformas TolerArt galerijās ietver zīmējumus, fotografēšanu, gleznas, izpildītājmākslas darbus. Viņu radošo procesu atbalstīja koordinatori un mākslas eksperti, kā arī padziļinātas pārdomas par ksenofobiju Eiropā mūsdienās.

Tolerart ir jauniešu mobilitātes laikā sagatavota virtuālā platforma, kuras mērķis ir veicināt jauniešu izpratni parksenofobijas apkarošanu. Platforma ir droša vieta, kur mākslinieki var droši un brīvi izpausties un pievērst plašas sabiedrības uzmanību šim jautājumam. Tā ir mākslas telpa māksliniekiem, kurā viņi no visas pasaules varēs paust dažādas ksenofobijas izpausmes savās valstīs.

Kultūras biedrība “Alternatīvā realitāte”

Dalīties
Translate »